Så skyddas vårdpersonal av för­säkring vid covid-19-smitta

Pressmeddelande
9 april 2020klockan 00.30

Flera medier har nyligen rapporterat att vårdpersonal som riskerar att smittas av covid-19 inte skulle omfattas av något försäkringsskydd vid eventuell smitta. Sakkunniga på AFA För­säkring framhåller att detta är en snäv beskrivning som inte stämmer överens med det som anges i de överens­kommelser och bestämmelser som gäller för vårdpersonal som omfattas av den kollektiv­avtalade försäkringen AGS-KL.

– De medier som senaste veckan belyst hur försäkringsskyddet ser ut för vårdpersonal vid eventuell smitta av coronaviruset har beskrivit försäkringsskyddet på ett sätt som skulle kunna missuppfattas, säger Per Winberg, kunnig inom kollektivavtalade försäkringar och utbildningsledare på AFA Försäkring.

Bland annat skriver Dagens Industri i en artikel att läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal just nu står utan kollektivavtalat försäkringsskydd mot coronaviruset om de skulle bli smittade.

När det gäller arbetsskadeförsäkringen, som reglerar vilka som kan få ersättning om man blir sjuk eller skadad på jobbet, så omfattar den i dag inte covid-19, men enligt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) arbetar regeringen med att ändra den förordning som reglerar vilka sjukdomar som omfattas av arbetsskadeförsäkringen (källa: TT).

Per Winberg på AFA Försäkring tycker det är bra att flera medier uppmärksammar försäkringsskyddet för vårdpersonal, men det finns några saker han tycker bör förtydligas när det gäller försäkringsskyddet och vad som gäller vid eventuell smitta av covid-19.

– Anställda inom kommuner och regioner har på flera punkter ett försäkringsskydd inbyggt i sitt kollektivavtal. I avtalet ”Allmänna Bestämmelser” finns en överenskommelse om att arbetsgivaren betalar sjuklön, utöver den lagstadgade tiden, med 10 procent av de anställdas lön. Det betyder att från dag 15 fram till dag 90 i sjukfallet har man en total kompensation om ungefär 90 procent av lönen. Detta gäller oavsett diagnos, alltså även vid covid-19, och oavsett sjukskrivningsgrad, säger Per Winberg.

per winberg_250x150.jpg
Per Winberg, AFA Försäkring.

– I kollektivavtalet finns också bestämmelser om AvtalsGruppSjukförsäkring, AGS-KL som administreras av AFA Försäkring. Den tar vid i normala fall från dag 91 när sjuklönen från arbetsgivaren upphör. AGS-KL fyller även den på med cirka 10 procent av lönen fram till sjukdag 360. Och även AGS-KL gäller oavsett diagnos – alltså även covid-19 – och oavsett sjukskrivningsgrad, säger Per Winberg.

Lag och kollektivavtal samverkar alltså till att vårdanställda får en kompensation på cirka 90 procent av lönen, upp till närmare ett års sjukskrivning.  

Mer information om coronaviruset, covid-19 och kollektivavtalade försäkringar finns att läsa om på afaforsakring.se.

Kontakt: Per Winberg, utbildningsledare AFA Försäkring: 08-696 49 20, per.winberg@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Bild på Per Winberg, utbildningsledare på AFA Försäkring: