Så skadas vi på jobbet – skillnader mellan kvinnor och män

Pressmeddelande
22 mars 2021klockan 06.45

I den nya rapporten Huvud, axlar, knä och tå – så skadar man sig på jobbet, från Afa För­säkring, framkommer var på kroppen man brukar skada sig efter ett allvarligt olycksfall i arbetet. Skador i fingrar, hand och handled är vanligast hos både kvinnor och män. Kvinnor får däremot oftare än män psykiska besvär efter en allvarlig arbetsolycka.


Bilden är från Johnér bildbyrå (bilden illustrerar texten och är ej för vidare spridning).

– I den här rapporten fördjupar vi oss i vilka skillnader som finns mellan könen, samt mellan olika åldersgrupper och yrken när det gäller var på kroppen man skadar sig efter ett allvarligt olycksfall som skett på jobbet, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Jämförelser av skador över tid

– När det gäller allvarliga arbetsolyckor från 2010 till 2019 för kvinnor och män ser vi inte någon märkbar förändring av var på kroppen man oftast skadar sig. För både kvinnor och män är det vanligast med skador i fingrar och i hand och handled, därefter kommer skador i ben, fotled och tår. År 2018 och 2019 inträffade 25 392 allvarliga arbetsolycksfall, säger Emil Askestad.

– För allvarliga arbetsolyckor från 2010 till 2019 står män i genomsnitt för 64 procent av olyckorna och kvinnor för 36 procent. Könsfördelningen har varit stabil under perioden. Kvinnors skador lokaliserade i arm går från 17 procent 2010 till 13 procent 2019. För män har det inte skett några märkbara förändringar av skadornas lokalisation över tid.

Så drabbas kvinnor av allvarliga arbetsolycksfall

– Vid allvarliga arbetsolycksfall skadar sig kvinnor oftast i armar, hand och handled, fingrar och ben. Skadetyperna står tillsammans för 53 procent av kvinnornas allvarliga arbetsskador. Skador på armar, ben, hand och handled är vanliga vid fallolyckor och drabbar ofta personal inom vård- och omsorgsyrken. Fingerskador beror ofta på skärskador med kniv eller på maskinolyckor, och är vanliga inom restaurang och storköksarbete, handeln och industrin, säger Emil Askestad. 

– En skillnad mellan könen är att kvinnor oftare får psykiska skador efter allvarliga arbetsolyckor. Det kan till exempel vara stressreaktioner efter hot och våld eller rån. Även vårdpersonal som har utsatts för smittorisk via exempelvis nålstick kan drabbas av stressreaktioner. En förklaring till skillnaden här är att män inte i lika stor utsträckning arbetar inom de yrken där denna typ av olycksfall är vanlig.

Var fjärde allvarlig olycka hos män leder till fingerskada

– Män skadar sig oftast i fingrarna, nära var fjärde allvarlig olycka leder till någon form av fingerskada. Näst vanligast är skador i hand och handled, som står för 16 procent av skadorna. För män inträffar skador i fingrar samt i hand och handled ofta inom industrin och byggbranschen, vid maskinanvändning eller vid arbete med handhållna verktyg, säger Emil Askestad.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om orsaker bakom arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Mer information: Ladda ner och läs hela rapporten Huvud, axlar, knä och tå – så skadar man sig på jobbet på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Kontakt: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här: afaforsakring.se/nyhetsrum/press/