Risk för långvarig sjukfrånvaro – minst skillnad mellan kvinnor och män i Gotlands län

Pressmeddelande
14 juni 2022klockan 02.30

Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att minst skillnad mellan kvinnor och män när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro finns i Gotlands län. I Dalarnas län är skillnaden mellan könen störst.

– Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Minst skillnad mellan könen i Gotlands län

– Den minsta skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro 2020 var i Gotlands län, med drygt 6 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Elin Henriksson.

Störst skillnad mellan könen i Dalarnas län

– Och den största skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro 2020 var i Dalarnas län, med mer än 16 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Elin Henriksson.

Lägst risk för kvinnor i Gotlands län och högst risk för långvarig sjukfrånvaro för kvinnor i Dalarnas län

– Kvinnor hade 2020 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Under 2020 var risken för kvinnor lägst i Gotlands län med 20,0 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Högst risk för kvinnor hade Dalarnas län, med 31,1, säger Elin Henriksson.

– För män var risken högst i Gävleborgs län med 17,4 och lägst i Jämtlands län med 11,3.

–Totalt var risken för långvarig sjukfrånvaro i Sverige högst i Gävleborgs län med 23,2 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i Örebro och Gotlands län med 17,0 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger hon.

Mer information:

Statistiken är hämtad ur Afa Försäkrings årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2022. Rapporten visar 2020 års siffror, då det är en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.

Ladda ner och läs hela rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2022 på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Se en presentation av årsrapporten på ett livesänt seminarium den 14 juni. Seminariet går även att se i efterhand på Afa Försäkrings webbplats. 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter: afaforsakring.se/statistikrapporter

Kontakt:
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.