Risk för färdolycksfall högst i Stockholm och Västerbotten – lägst i Kalmar

Pressmeddelande
22 augusti 2022klockan 02.30

År 2019–2020 var risken för ett olycksfall på väg till eller från jobbet högst i Stockholms län, därefter kom Västerbottens län och lägst risk hade boende i Kalmars län. Cykelolyckor och fallolyckor är vanligast, men orsakerna skiljer sig åt beroende på var i landet man bor, visar färsk statistik i en ny rapport från Afa För­säkring som listar statistik för antal färdolycksfall per 1 000 sysselsatta i alla län i Sverige.

– År 2019 till 2020 inträffade drygt 15 000 färdolycksfall i Sverige, Men det finns regionala skillnader i risken att drabbas av ett färdolycksfall. Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i vilka färdsätt man använder i de olika länen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Färdolycksfall, det vill säga olyckor som inträffar på den normala färdvägen till eller från jobbet, med undantag av hämtning och lämning vid förskola, kan täckas av den statligt reglerade arbetsskadeförsäkringen (TFA, TFA-KL och PSA). Arbetsskadeförsäkringen täcker inte skador orsakade i samband med framförande av trafikförsäkrade fordon, som exempelvis bilar eller motorcyklar, dessa ersätts i första hand av trafikskadeförsäkringen och därför inkluderas den typen av skador inte i denna rapport.

Högst risk för färdolycksfall i Stockholm – cykelolyckor vanligast

– Totalt var risken för ett färdolycksfall 2019–2020 högst i Stockholms län, med 2,6 olycksfall per 1 000 sysselsatta. Därefter kom Västerbottens län med en risk på 2,1 färdolycksfall. Lägst risk hade boende i Kalmars län med 1,0 färdolycksfall per 1 000 sysselsatta, säger Emil Askestad.

– Orsakerna till färdolycksfallen skiljer sig också länen emellan. I storstadsregioner är cykelolyckor vanligast och i övriga landet är fallolyckor vanligast.

I rapporten listas alla län och statistiken visar antal färdolycksfall per 1 000 sysselsatta i de olika länen år 2019–2020.

Färdolycksfall vanligare inom vissa yrkesgrupper

I Stockholms län är det främst arbetande inom tjänstemannayrken, så som kontors- och kundserviceyrken och IT-utvecklare, som drabbas av färdolycksfall. Det är även vanligt att drabbas av färdolycksfall om man arbetar inom yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl.

”Jag tappade kontrollen och kraschade”

En man i åldern 26–35 år, supporttekniker inom IT, berättar om en cykelolycka på väg till jobbet:

”En fotgängare behövde gå över gatan så jag bromsade för att inte kollidera. Samtidigt så körde jag på blank is som ledde till att jag tappade kontrollen och kraschade.”

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Mer information:
Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten Fara å färde – färdolycksfall till och från arbetet finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Kontakt: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 4134, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.