Ridå av behagligt ljud ökar koncentrationsförmågan i kontorslandskap

Pressmeddelande
19 oktober 2016klockan 11.07

I tysta kontorslandskap störs man lättare av kollegornas prat. Vid ett seminarium den 19 oktober presenterades Ljudbubblan, en ny metod där en ridå av behagligt ljud avskiljer användaren från störande ljud i omgivningen. Ljudbubblan är framtagen i ett forsknings­projekt som finansierats av AFA För­säkring.  

Forskningsprojektet handlar om att medvetet ljudsätta kontorslandskap för att skapa en ljudmiljö som påverkar koncentrationen positivt. Utifrån visionen om en halvtransparent bubbla av ljud som omsluter den som jobbar har forskarna konstruerat ljudbubblan som en kontorsstol med inbyggda högtalare. Det ska vara lätt för dem som jobbar i kontorslandskap att interagera med varandra, till skillnad från om någon sitter med hörlurar som försvårar för andra att ta kontakt.

– De anställda som testade Ljudbubblan uppfattade att det blev lättare att koncentrera sig och vi kunde se att de inte reagerade på yttre störningar i samma utsträckning som tidigare, säger Lena Pareto, docent vid Högskolan Väst. 

Kontorslandskapen är utformade för att eliminera störande ljud, men problemet är ofta att det blir för tyst. I ett tyst kontorslandskap är det lättare att uppfatta allt som sägs. Dessutom är det plötsliga ljud och våra medmänniskors röster som påverkar koncentrationsförmågan mest.

Anledningen till att det framför allt är människors röster som påverkar vår koncentration är att de flesta som jobbar i kontorslandskap ägnar sig åt någon form av språklig process och använder därför den del av hjärnan som hanterar semantiska processer. Det är exakt samma område som vi använder för att bearbeta ord i samtal, och eftersom vi inte kan stänga öronen börjar hjärnan att bearbeta samtalet vi hör. Det uppstår en krock, vi blir störda och koncentrationen försvåras.

Mer information: 

Lena Pareto, docent, Högskolan Väst, 0520-22 35 28, lena.pareto@hv.se 

Susanna Stymne Airey, chef FoU-avdelningen, 08-696 48 54, susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Caroline Rylander, presschef, AFA Försäkring, 070–815 49 05, caroline.rylander@afaforsakring.se