Psykisk ohälsa beskrivs oftare med samsjuklighet

Pressmeddelande
25 februari 2021klockan 06.30

Sedan våren 2018 har läkare möjlighet att ange flera diagnoskoder i ett läkarintyg. Långvarig sjukfrånvaro med fler diagnoser än en, är något vanligare bland kvinnor än bland män. Den vanligaste kombinationen av diagnoser är flera psykiska diagnoser. Det visar statistik i en ny rapport som Afa För­säkring släpper den 25 februari.


Bilden är från Johnér bildbyrå. Foto: Peter Rutherhagen (bilden illustrerar texten och är ej för vidare spridning).

– Det handlar alltså om möjligheten att fylla i flera diagnoskoder på läkarintyget. Tidigare fanns det bara möjlighet för läkaren att fylla i en diagnoskod och beskriva övriga diagnoser i fritext. Möjligheten att fylla i upp till tre diagnoskoder gör det lättare att föra statistik över samsjuklighet, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring, som tagit fram rapporten Sjukfrånvaro med samsjuklighet.

– Från 2018 till och med 2020 påbörjades totalt 140 388 sjukfall som ledde till ersättning från Afa Försäkring. Av dessa ärenden anmäldes 71 procent med en diagnoskod och 29 procent med fler än en diagnoskod.

Färre diagnoskombinationer för kvinnor

Den vanligaste kombinationen för både kvinnor och män är psykiska diagnoser och därefter kommer muskuloskeletala diagnoser.

– För kvinnor utgör en kombination av flera psykiska diagnoser mer än en tredjedel av sjukfallen med samsjuklighet, medan en kombination av flera muskuloskeletala diagnoser utgör 13 procent. För män är motsvarande siffror 24 respektive 18 procent, säger Emil Askestad.

– Vanligast för både kvinnor och män är en kombination av anpassningsstörningar och reaktion på svår stress och depression, följt av anpassningsstörningar och reaktion på svår stress och ångestsyndrom för kvinnor och depression och ångestsyndrom för män. Vi ser även att kvinnor har färre diagnoskombinationer än män.  

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas. Våra statistikrapporter ger oss fördjupad kunskap om orsaker bakom sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter, säger Emil Askestad.

– Statistiken som vi hämtar ur skadedatabasen blir beslutsunderlag för bland annat forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa försäkring finansierar på uppdrag av arbetsmarknadens parter.

Mer information: 
Ladda ner och läs hela rapporten Sjukfrånvaro med samsjuklighet här.

Rapporten bygger på en genomgång av 40 836 ärenden med långvarig sjukfrånvaro med fler än en diagnoskod med start mellan 2018 och 2020 som Afa Försäkring har betalat ut ersättning för.

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Kontakt: Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.