Prova-på-webbinarium i Fallveckan – så kan fallträning minska fallolyckor på jobbet

Pressmeddelande
28 september 2021klockan 08.00

Fallolyckor är Sveriges vanligaste arbetsplatsolycka och varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbets­tid. Vecka 40 infaller nationella ”Fallveckan”, då Afa För­säkring bjuder in till ett kostnadsfritt prova-på-webbinarium tillsammans med Svenska Judoförbundet. Lyssna till forskare om fallträningens effekter, statistik om fallolyckor och prova på det beforskade träningsprogrammet Judo4Balance, en beprövad metod som kan förebygga fallolyckor och öka tryggheten på jobbet.


Foto: YMR/Le Studio.

Media hälsas välkomna att bevaka och delta i webbinariet. Prova-på-tillfället är öppet för alla företag, organisationer, kommuner och regioner med kollektivavtal.

Program

Information och statistik om fallolyckor på svenska arbetsplatser
Eva Hytönen, projektledare på Afa Försäkring delar med sig av den senaste statistiken.

Hur kan judons fallträning förhindra fallolyckor och minska risken att skadas vid fall på arbetet?
Karin Strömqvist Bååthe, projektledare vid Svenska Judoförbundet, berättar om det särskilt framtagna träningsprogrammet Judo4Balance, som kan genomföras såväl direkt på arbetsplatsen som digitalt. Maria Huglen, biträdande projektledare och licensierad instruktör för Judo4Balance vid Svenska Judoförbundet, berättar om praktiska erfarenheter på arbetsplatser.

Vad säger forskningen om det judoinspirerade träningsprogrammet?
Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi, Medicinsk vetenskap och forskare vid Högskolan Dalarna, berättar om resultaten från forskningsstudierna.

Prova-på fallträning
Deltagarna i seminariet får prova på delar av fallträningsprogrammet online under ledning av licensierade instruktörer.
Tid: den 4 oktober kl. 09.00–09.45
Plats: digitalt seminarium. En länk skickas ut till dig som anmäler dig.

Anmäl dig härsenast den 3 oktober

Mer info:
Läs mer om samarbetsprojektet som syftar till att minska fallolyckor i svenskt arbetsliv:
Mer info på Svenska Judoförbundets webb:
judo.se/fallprevention/fallkompetens
Mer info på Afa Försäkrings webb:
Läs tidigare nyheter om Fallkompetensprojektet här.

Kontakt: Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Svenska Judoförbundet, 073-089 61 62, karin.baathe@judo.se