Pressinbjudan: Vad är genusmedvetet arbetsmiljö­arbete och hur går det till?

Pressmeddelande
27 augusti 2021klockan 08.20

Trots att det finns en jämn representation av kvinnor och män på den svenska arbets­marknaden karaktäriseras arbetslivet av en tydlig könssegregering kopplad till olika sektorer och yrken. Genom ett praktiknära forsknings­projekt, finansierat av Afa För­säkring, har forskare vid Kungliga tekniska högskolan och Högskolan Dalarna sökt skapa en förståelse för hur den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samspelar med frågor om kön och jämställdhet och vilka betydelser det har för arbetsmiljön. Möt forskarna och senior analytiker från Arbetsmiljöverket.

Vad är det för mekanismer som leder till ojämställda arbetsmiljöer och hur påverkar det chefers och medarbetares arbetsförhållanden? Vilka kunskaper och förutsättningar banar väg för jämställda arbetsmiljöer och ett bra arbete?

Hur kan Arbetsmiljöverket genom sina inspektionsinsatser bidra till att bryta de negativa arbetsmiljökonsekvenser som kan uppstå i kvinno- respektive mansdominerade arbeten?

På webbinariet får du ta del av ny forskning inom området med exempel från arbetsplatser och lyssna till en representant från Arbetsmiljöverket.

Medverkande:
Annika Vänje, universitetslektor och docent, Kungliga tekniska högskolan och Högskolan Dalarna
Tina Forsberg, universitetslektor, Högskolan Dalarna
Minke Wersäll, senior analytiker, Arbetsmiljöverket

Datum och tid: fredag 3 september kl. 9.00–10.00.

Anmäl dig via Afa Försäkrings webbplats senast onsdag 1 september.

En länk till webbinariet kommer att skickas till dig som är anmäld.

Kontakt:
Pressfrågor hänvisas till Linda Harling, presskommunikatör på Afa Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12.
Övriga frågor kring webbinariet: afaseminarier@afaforsakring.se

Välkommen!

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet: Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.