Postdoc-stöd utlyses: 2 miljoner för studier och forskning inom hälsa med inriktning på arbetsförmåga

Pressmeddelande
9 juni 2023klockan 09.00

Afa För­säkring tillsammans med arbets­marknadens parter vill fortsätta att främja kompetensutvecklingen inom området hälsa och utlyser ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor. Postdoc-stödet ger möjlighet för forskare som är i början av sin karriär att fördjupa sin kompetens, utveckla sitt nätverk inför framtiden och samtidigt bidra till arbetsplatsers utveckling.

– Arbetsmarknadens parter har genom Afa Försäkring en ledande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och hälsa. Utlysningen för årets postdoc-stöd har fokus på hälsa med inriktning på arbetsförmåga vid sjukdom, säger Ulrika Hektor, chef på Afa Försäkrings FoU-avdelning.

Forskning om hälsa till nytta i arbetslivet

– Vi är angelägna om att den forskning vi finansierar ska komma till nytta hos Afa Försäkrings målgrupper. Särskilt intressant för årets postdoc är att det ska komma till nytta hos arbetare i privat sektor. Vi vill även att forskningen ska komma till praktisk nytta inom fem år, säger Ulrika Hektor.

Samarbete med forskargrupper vid andra lärosäten viktigt

– Syftet med postdoc-stödet är att ge personer som är i början av sina forskarkarriärer ökade möjligheter till postdoktorala studier och forskning samt att de ska kunna knyta kontakter inför sin fortsatta karriär, säger Ulrika Hektor.

Det är viktigt är att ett samarbete etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet. Samarbetet kan med fördel genomföras på ett utländskt lärosäte och förläggas under en längre period eller under flera perioder under studietiden.

Vem kan söka stödet?

Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Postdoc-stödet kan sökas av den som har disputerat för högst tre år sedan.

Mer information:

Utlysningen av postdoc-stödet startar den 9:e juni 2023. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 18:e september 2023. Mer information om utlysningen finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Foto: johner.se/Scandinav.

Kontakt:
Raili Uibo, forskningssekreterare Afa Försäkring: 08-696 46 18, raili.uibo@afaforsakring.se 
Daniela Oddershede Concha, administratör, Afa Försäkring: 08-696 45 82, daniela.oddershedeconcha@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på Afa Försäkrings FoU-webb

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.