Postdoc-stöd på 2 miljoner ökar möjligheten till forskarkarriär inom arbetsmiljöområdet

Pressmeddelande
7 april 2020klockan 05.02

AFA För­säkring vill främja kompetensutvecklingen inom arbetsmiljöområdet i Sverige och även öka möjligheten till en fortsatt forskarkarriär. Därför utlyses nu ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för forskning inom arbetsmiljöområdet.

Foto: Emilia Jiménez-Bergmark/Teknikföretagen

Arbetsmarknadens parter finansierar – genom AFA Försäkring – forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, för att främja välmående och minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Postdoc-stödet med inriktning på arbetsmiljö är en del av det förebyggande arbetet.

– Det pågår en generationsväxling bland forskare och vi vill ge personer som är i början av sina karriärer ökade möjligheter att utvecklas och fortsätta med sin forskning. Genom vårt stöd kan forskaren fördjupa sin kompetens och skapa och vidmakthålla nätverk som är av betydelse i den fortsatta karriären och samtidigt bidra till arbetsplatsernas utveckling, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste tre åren.

– Det stöd vi utlyser i år inom arbetsmiljöområdet och den forskning vi finansierar ska vara tillämpbar i arbetslivet och komma till praktisk nytta i en nära framtid, säger Helena Jahncke.

Mer information: Utlysningen av postdoc-stödet startar den 7 april 2020. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 28 maj 2020. Mer information om postdoc-utlysningen finns här.

Kontakt:
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Emma Aronsson, FoU-handläggare AFA Försäkring: emma.aronsson@afaforsakring.se, 08–696 44 39
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se, 0730-96 35 12


Pressbild: