Postdoc-stöd på 2 miljoner kronor för studier och forskning som inriktar sig på att förebygga psykisk ohälsa

Pressmeddelande
26 maj 2021klockan 08.00

Arbets­marknadens parter finansierar – genom Afa För­säkring – forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa, för att främja välmående och minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

Foto: Linda Harling

Afa Försäkring vill ytterligare främja kompetensutvecklingen inom området hälsa och sjukfrånvaro och utlyser därför ett postdoc-stöd på 2 miljoner kronor.

Post doc-stödet ska inrikta sig på verksamma metoder för förebyggande av och tidiga insatser vid psykisk ohälsa. Forskningen ska minska långvarig sjukfrånvaro samt främja hälsan bland Afa Försäkrings målgrupper; särskilt med avseende på yrken/arbetare i privat sektor.

Det pågår en generationsväxling bland forskare och vi vill ge personer som är i början av sina karriärer ökade möjligheter att utvecklas och fortsätta med sin forskning. Genom vårt stöd kan forskaren fördjupa sin kompetens och skapa och vidmakthålla nätverk som är av betydelse i den fortsatta karriären och samtidigt bidra till arbetsplatsernas utveckling, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

Postdoc-stödet riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Stödet kan sökas av den som har disputerat under de senaste tre åren. Viktigt är att ett framåtblickande samarbete etableras med forskargrupper utanför det egna lärosätet. Detta kan ske digitalt under de rådande omständigheterna.

Det stöd vi utlyser i år inom hälsoområdet och den forskning vi finansierar ska vara tillämpbar i arbetslivet och komma till praktisk nytta i en nära framtid, säger Helena Jahncke.

Om Afa Försäkrings forskningsstöd: Afa Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.

Mer information: Utlysningen av postdoc-stödet startar den 26 maj 2021. Sista dag för att komma in med en ansökan är den 22 september 2021. Mer information om postdoc-utlysningen finns på:

Kontakt:
Helena Jahncke, FoU-chef A
fa Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Diana Persson, FoU-handläggare Afa Försäkring: 08696 35 05, diana.persson@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

PRESSBILD FÖR NEDLADDNING: