Parterna gör storsatsning på ökad kunskap i arbetsmiljöfrågor

Pressmeddelande
7 december 2015klockan 08.00

Svenskt Näringsliv, LO och PTK tar ett gemensamt krafttag och satsar 75 miljoner kronor på arbetsmiljö­utbildningar under tre år. Målet är att fler chefer och skydds-/arbetsmiljö­ombud ska ges möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper om förebyggande arbetsmiljö­arbete. 

Arbetsmiljön på svenska företag står sig väl i en internationell jämförelse, men i takt med att arbetsmarknaden och arbetslivet förändras möter anställda och chefer nya utmaningar. Kunskapen om arbetsmiljö och förebyggande arbetsmiljöarbete behöver utvecklas. Därför tar nu Svenskt Näringsliv, LO och PTK ett gemensamt ansvar för att stimulera kompetensutveckling inom arbetsmiljöområdet.

– Vår målsättning är att fler företag och framförallt de mindre företagen ska uppmuntras till att fördjupa sina kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Genom att skydds-/arbetsmiljöombud och chefer får möjlighet att  utbilda sig, skapas också förutsättningar till en gemensam kunskapsplattform för det förebyggande arbetet på arbetsplatsen, säger representanter från parterna.

Den partsgemensamma överenskommelsen innebär att företag över hela landet kan söka ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildningar inom ett stort antal ämnesområden såsom exempelvis:

  • Skiftarbete och hälsa
  • Hot och våld 
  • Psykosocial arbetsmiljö

Företag som tecknat TFA, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, för sina anställda omfattas av satsningen. Stödet administreras av AFA Försäkring och börjar gälla den 1 januari 2016. 75 miljoner kronor kommer att avsättas fram till och med 2018 för arbetsmiljöutbildningar. Satsningen kommer att utvärderas löpande för att säkerställa att utbildningsinsatserna sprids och fördelas jämnt över såväl branscher som regioner.

Läs mer på www.afaforsakring.se

Kontakt:
Caroline Rylander, presschef AFA Försäkring, 070-815 49 05
Sanna Melin LO, 070-29 34 600
Bodil Mellblom Svenskt Näringsliv, 0705-66 81 55
Ann Lundberg Westermark PTK, 070-511 12 88