Omställnings­försäkringar för privatanställda arbetare under covid-19-pandemin

Pressmeddelande
7 oktober 2020klockan 09.34

Privatanställda arbetare som blir uppsagda kan söka stöd hos Trygghetsfonden TSL för att hitta nytt arbete och söka ekonomisk ersättning hos AFA För­säkring. Under coronapandemin har fler ansökt om både omställningsstödet och ersättning från För­säkring om avgångs­bidrag, AGB. Det framkom den 30 september vid ett digitalt seminarium anordnat av AFA För­säkring.

Michel Normark, AFA Försäkring. Foto: Helene Grynfarb. Caroline Söder, Trygghetsfonden TSL. Foto: Trygghetsfonden TSL

För arbetare med kollektivavtal i den privata sektorn finns en omställningsförsäkring. Den består av två delar, ett omställningsstöd för hjälp till ny karriär, som hanteras av Trygghetsfonden TSL, och Försäkring om avgångsbidrag, AGB, som administreras av AFA Försäkring.

– Under coronakrisen har vi fått in som mest 1 500 AGB-ansökningar på en månad. Det är dubbelt så många som vanligt, sa Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Flest ansökningar om ersättning från AGB kommer från uppsagda personer i metallindustrin, handeln, transportsektorn och byggbranschen.

– Tittar vi på samtliga AGB-ärenden under perioden 2017–2019 ser vi att den vanligaste sökande är en man i åldern 50–59 år som tillhör avtalsområdet IF Metall. Den vanligaste kvinnliga sökande är i samma åldersgrupp och hör till avtalsområdet Handelsanställdas förbund, sa Michel Normark.

AGB-ansökningar under två globala kriser

Under webbinariet presenterades även en ny rapport om AGB där en jämförelse av finanskrisen 2008–2009 och coronapandemin visar att de båda kriserna har påverkat arbetsmarknaden olika sätt. Ladda ner rapporten här.

Fler söker omställningsstöd under coronapandemin

På grund av uppsägningar till följd av coronapandemin har ansökningarna om omställningsstöd blivit fler. Hittills i år har 28 000 personer beviljats omställningsstöd. Ett normalår brukar det vara cirka 12 000 personer.

– Inflödet av ansökningar ökade i april, maj och juni och gick sedan ner i juli och augusti. I september har det börjat öka igen. Flest ansökningar har kommit från Hotell- och restaurangfacket. Därefter från facken inom industrin, handeln, transportsektorn och byggbranschen. På arbetsgivarsidan har vi fått flest ansökningar från hotell- och restaurangbranschen, transport-, handels- och teknikföretag, sa Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL.

Mer information:
Se film från webbinariet i efterhand eller läs en kort sammanfattning från webbinariet på AFA Försäkrings webbplats. Där finns även talarnas presentationer för nedladdning.
Ladda ner AFA Försäkrings nya AGB-rapport här. 

Kontakt:
Michel Nordmark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor, AFA Försäkring: 08-696 45 90, michel.normark@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.