Nytt forsknings­program om unga i arbetslivet

Pressmeddelande
3 maj 2018klockan 07.05

Att ungas etablering på arbets­marknaden fungerar bra är en viktig förutsättning för ett långt och hållbart arbetsliv. AFA För­säkring satsar nu 40 miljoner kronor i ett forsknings­program som förväntas bidra till att unga får en god och hälsosam start i arbetslivet.

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez. Teknikföretagen.

– Vårt nya forskningsprogram Ung i arbetslivet förväntas leda till konkreta åtgärder och insatser som bidrar till ett hållbart arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

De flesta unga människor som arbetar har många arbetsföra och produktiva år framför sig i arbetslivet. Statistik från AFA Försäkrings skadedatabas visar dock att långa sjukskrivningar ökar bland yngre, inte minst andelen psykiska diagnoser ökar snabbast hos gruppen unga. Bland de yngsta i arbetslivet har även risken att råka ut för en allvarlig arbetsolycka ökat snabbare.

Bra och hälsosam etablering i arbetet viktig

– Hittillsvarande forskning om gruppen unga i arbete är fortfarande relativt begränsad och det saknas framför allt kvalitativa studier. Därför satsar AFA Försäkring, på uppdrag av arbetsmarknadens parter, på detta nya forskningsprogram där unga i arbetslivet och deras förutsättningar för en bra och hälsosam etablering på arbetsmarknaden uppmärksammas och studeras närmare, säger Susanna Stymne Airey.

AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga arbetsskador. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som ska få anslag.

Den 3 maj till 3 oktober 2018 är det möjligt för forskare att söka till programmet.

Ytterligare information om utlysningen finns på afaforsakring.se. Där finns även information om ansökan som görs via AFA Försäkrings FoU-portal.

Mer information:
Frida Winnerstig, FoU-handläggare, AFA Försäkring: 08-696 45 98 frida.winnerstig@afaforsakring.se 
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 073-096 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning