Nya medel till forskning ska förebygga smitta av covid-19 mellan patienter och vårdpersonal

Pressmeddelande
8 maj 2020klockan 06.00

Covid-19 drabbar både patienter och personal i vården. Forskaren Jakob Löndahl, tilldelas 3 672 000 kronor av AFA För­säkring för att undersöka hur smittspridning av virus kan ske via luft på infektionskliniker, utvärdera skyddsåtgärder och att ta fram en kort utbildning om luftburen smitta. Syftet med forskningen är att förebygga smitta av covid-19 mellan patienter och personal inom vården.

Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

– Just nu hör många personer inom vården av sig till mig från hela landet med frågor som rör covid-19 och luftsmitta. Jag ägnar timmar åt denna typ av samtal varje dag. För covid-19 finns ännu väldigt begränsat med forskningsdata så det finns tyvärr inte så många säkra svar att ge ännu, men man kan resonera tillsammans utifrån det vi vet hittills om luftburen smitta. Alla dessa telefonsamtal visar hur angeläget och viktigt det är att vi forskar vidare inom området och anslaget vi får nu från AFA Försäkring för fortsatt forskning gör detta möjligt, säger Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet.

”Vi kan föreslå rätt skyddsåtgärder och sprida kunskapen till vårdpersonal”

Jakob Löndahl har redan påbörjat studier om covid-19 smittar via luft och på vilket sätt. Med de nya forskningsmedlen till projektet Åtgärder för minskad luftsmitta till vårdpersonal i möte med högriskpatienter kommer han att undersöka hur luftburna biologiska partiklar sprids på infektionskliniker och dess betydelse för att smitta överförs till patienter och undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och transportpersonal. I projektet ingår även att utvärdera de skyddsåtgärder som används idag och att ta fram en kort utbildning om luftburen smitta.

– Okända smittämnen som orsakar infektionssjukdomar och får global spridning är ett återkommande fenomen och en hälsofara. Just nu är det covid-19 som härjar och personal på infektionskliniker som utsätts för hög exponering riskerar att smittas. Därför är det viktigt att vi fortsätter undersöka hur viruset beter sig i luft så att vi kan föreslå rätt skyddsåtgärder och sprida kunskapen till vårdpersonal som rör sig i virusutsatta miljöer, säger Jakob Löndahl.

”Det är hoppingivande med forskning som kan bidra till nytta i den rådande situationen”

De nya medel som tilldelas Jakob Löndahl och kollegors projekt innebär att forskningen kan fortgå och undersöka fler faktorer som inverkar på smittspridning och skyddsåtgärder vid svåra virusutbrott. Projektet kommer att pågå till och med april 2023 och förväntas bidra med ny kunskap om spridning av smittsamma virus via luft. Resultaten väntas kunna sammanställas successivt och ligga till grund för beslut om tekniska lösningar och hygienrutiner som kan minska risken för smittspridning. 

– Vi vill bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Det är därför hoppingivande med forskning som kan bidra till stor nytta redan i den rådande situationen, men även på sikt. Det är Jakob Löndahls projekt ett fint exempel på. Att forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet är också ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd, säger Helena Jahncke, chef för FoU-verksamheten på AFA Försäkring.

Så kan smittspridning undvikas

– Undvik helt att hälsa med handskakningar så länge covid-19 härjar. Att hålla avstånd till andra räcker inte för att undvika smitta. Vi måste även fundera på var vi sätter händerna: på kortläsaren i butiken, dörrhandtag, knappen till toalettens pumptvål, slevarna till lösgodiset, kundkorgen, bensinpumpen, knappen för grön gubbe på trafikljuset, trappräcket… Listan kan göras lång, säger Jakob Löndahl. 

Här är några enkla, allmänna tips för att minska spridning av olika slags virus:

  • Stanna hemma om du uppvisar symtom på virus eller är sjuk.
  • Undvik handskakningar vid hälsning.
  • Var medveten om var du sätter dina händer och fingrar.
  • Undvik att röra vid ansiktet.
  • Håll god handhygien – tvätta händerna noga med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Rengör noggrant handtag och andra ytor där smittämnen lätt hamnar. 
  • Stäng locket när du spolar på toaletten.
  • Ställ inte tandborstarna tätt ihop och inte för nära toaletten.
  • Stäng dörrar och isolera smitta genom att se till att sjuka och friska har så lite gemensamma utrymmen som möjligt.
  • Vädra ordentligt.

Mer information:
I sitt senaste blogginlägg på Forskning & framsteg skriver Jakob Löndahl om vad man ska tänka på för att undvika kontaktsmitta, läs blogginlägget här: https://fof.se/blogg/hur-undviks-luft-och-kontaktsmitta. Han har även tidigare skrivit ett blogginlägg om smitta via luft och vad man ska tänka på när det gäller det, här är ett sådant blogginlägg: https://fof.se/blogg/forlang-livet-med-luftfororeningsbantning 

Projektet är ett av tio forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 39 977 000 kronor av AFA Försäkring i 2020 års första anslagsomgång. Läs om samtliga projekt här.

Kontakt: Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi vid LTH, Lunds universitet: 046-222 05 17, 0735-51 86 36, jakob.londahl@design.lth.se
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning

Pressbild för nedladdning: