Ny rapport: Psykisk ohälsa toppar lång sjukfrånvaro i alla län

Pressmeddelande
19 november 2019klockan 02.30

Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i samtliga län. Det visar en ny statistik­rapport från AFA För­säkring, som jobbar med att ta fram statistik från sin skadedatabas för att bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa.

– I landets alla län kan vi tydligt se att psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken bakom långvarig sjukfrånvaro. Andelen långtidssjukskrivningar som beror på psykiska diagnoser skiljer sig dock åt mellan länen, säger Elin Henriksson, analytiker på AFA Försäkring, som tagit fram en ny rapport med statistik över de vanligaste sjukdomsdiagnoserna per län.

I fyra av fem fall beror de långa sjukfallen med psykisk diagnos på reaktion på svår stress (inklusive utmattningssyndrom) eller på förstämningssyndrom (depression). 

Dalarnas län, Norrbottens län och Örebro län sticker ut

– Dalarnas län har högst andel långvarig sjukfrånvaro som beror på psykiska diagnoser, där ligger siffran på 42 procent, medan Norrbottens län har lägst andel på 32 procent. Örebro län är det län där reaktion på svår stress utgör den största andelen av de psykiska diagnoserna med 58 procent, säger Elin Henriksson.

Typfall: undersköterska inom kommun och landsting i Västra Götalands län

– Den typiska personen som har långvarig sjukfrånvaro på grund av en psykisk diagnos är en kvinna i 50-årsåldern som arbetar som undersköterska inom kommun och region och bor i Västra Götalands län. Hon är sjukskriven på grund av reaktion på svår stress, säger Elin Henriksson.

Vill förebygga arbetsskador och ohälsa – därför sprids rapporterna

– Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik skadedatabas. Den innehåller 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

Mer information:
Ladda ner rapporten Psykisk ohälsa i olika län här – i rapporten redovisas statistik från åren 2017 och 2018 för de vanligaste sjukdomsdiagnoserna i alla län: https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/rapporter/2019/f6389_psykisk-ohalsa-lan.pdf

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en stor rapport, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, och flera ämnesspecifika delrapporter. Nästa statistikrapport släpps den 28 november i år och den fokuserar på 56+ i arbetslivet.

Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter, klicka här: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/analys-och-statistik/rapporter-om-arbetsskador-och-sjukfranvaro/

Kontakt:
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se