Ny rapport visar utvecklingen av arbetssjukdomar med psykiska orsaker

Pressmeddelande
16 april 2020klockan 01.00

Godkända arbetssjukdomar med psykiska diagnoser har historiskt sett varit mindre vanligt, men sedan 2012 och framåt har de ökat. 68 procent är kvinnor och det är framförallt kvinnor i kommun- och regionssektorn som är drabbade. Det visar AFA Försäkrings senaste statistik­rapport om arbetssjukdomar med psykiska orsaker.


– Vi kan se att andelen psykiska arbetssjukdomar ökade under perioden 2012–2014 och även om andelen minskar 2015–2016 så är den fortfarande högre än den var före 2012. Ökningen var störst bland kvinnor anställda inom kommuner och regioner, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

– Statistiken redovisas efter visanderår, det vill säga, det år arbetssjukdomen först visade sig. Det finns en eftersläpning i statistiken på grund av att det tar lång tid för en arbetssjukdom att godkännas. Statistiken för de senare årgångarna är därför ofullständig och vi räknar med att andelen psykiska diagnoser kommer att öka för de senare visandeåren.

Psykisk diagnos är vanligare bland kvinnor

Arbetssjukdomar med psykisk diagnos är vanligare bland kvinnor.

– 68 procent av arbetssjukdomarna med psykiska orsaker har drabbat kvinnor och 32 procent har drabbat män. Detta skiljer sig från de flesta andra diagnoserna, där 80 procent av det totala antalet godkända arbetssjukdomar – alla diagnoser inräknade – under perioden 2007–2019 har drabbat män, säger Anna Weigelt.

Sektor, yrkesgrupper och arbetssjukdomar med en psykisk diagnos

Allra flest arbetssjukdomar med en psykisk diagnos har godkänts i kommun och regionssektorn. Det finns en stor spridning i yrken av de godkända arbetssjukdomarna.

– Den största enskilda yrkesgruppen med godkända arbetssjukdomar med psykiska orsaker inom kommuner och regioner är lärare och skolledare, därefter undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera och sjuksköterskor och barnmorskor. Relaterat till antalet sysselsatta är frekvensen av godkända arbetssjukdomar med en psykisk diagnos högst i statlig sektor, därefter kommuner och regioner och lägst är den i privat sektor, säger Anna Weigelt.

Utmattningssyndrom i topp

– Den vanligaste psykiska diagnosen är utmattningssyndrom. Under perioden 2012–2016 godkändes cirka 120 fall för kvinnor och cirka 35 fall för män, säger Anna Weigelt.

Vill förebygga arbetsskador och ohälsa – därför sprids rapporterna

– 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar. Det gör att vi har en unik skadedatabas som innehåller 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anna Weigelt.

Mer information: Ladda ner och läs hela rapporten ”Arbetssjukdomar med psykiska orsaker” här – rapporten bygger på en genomgång av 8 488 godkända arbetssjukdomar 2007–2019.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i flera ämnesspecifika kortare rapporter och en stor rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro", vilken släpps den 11 juni 2020.

Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter, klicka här.  
Se andra aktuella rapporter från AFA Försäkring här.
https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/dokument/ 

Kontakt: Anna Weigelt, chef för analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se