Ny rapport om ungas arbetsskador

Pressmeddelande
25 september 2013klockan 06.30

Unga män löper större risk att drabbas av allvarliga olycksfall på jobbet än både äldre män och jämnåriga kvinnor. Skaderisken ökar. Bland unga män är det vanligast att skadas i samband med arbete med maskiner. Bland unga kvinnor är den enskilt vanligaste skadeorsaken rån. Det visar en ny rapport från AFA För­säkring.

Rapporten Ungas arbetsskador baseras på statistik ur AFA Försäkrings skadedatabas under 2010, 2011 och 2012. Skadedatabasen är en unikt omfattande kunskapskälla om arbetsskador i Sverige. Mer än fyra miljoner svenskar omfattas av den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen.

Statistiken visar en könsskillnad i risken att drabbas av ett allvarligt olycksfall på jobbet. Män drabbas oftare än kvinnor. Det beror på att yrkesgrupper med hög skaderisk är mansdominerade. Kvinnor som arbetar i mansdominerade branscher med hög skaderisk, som bygg- eller metallarbete, har också hög skaderisk.

De vanligaste händelseförloppen som leder till allvarliga olycksfall bland unga är ”maskiner för bearbetning och framställning”, följt av ”skuren av kniv” och ”rån”. Bland unga kvinnor är ”rån” den enskilt vanligaste orsaken. Bland arbetstagare i åldern 26-64 år är den vanligaste skadeorsaken fallolyckor.

Rapporten visar också att det är skillnad på vilken typ av skador som drabbar unga män och andra på arbetsmarknaden. Unga män drabbas oftast av sårskador eller frakturer, som utgör varsin fjärdedel av diagnoserna. Den vanligaste skadan bland såväl unga kvinnor som löntagare i åldern 26-64 är frakturer. Det är också anmärkningsvärt många fler unga av båda könen som drabbas av skador i händer och fingrar, 28 procent, jämfört med 18 procent bland arbetstagare i åldern 25-64.

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet på www.afaforsakring.se/press

             

Mer information:
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, Rolf.Eriksson@afaforsakring.se
Michel Normark, chef Analys & Försäkringsvillkor, 08-6964590, michel.normark@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.