Ny rapport om hot och våld på jobbet

Pressmeddelande
11 december 2018klockan 11.11

AFA Försäkrings nya statistik­rapport belyser arbetsolycksfall på grund av hot och våld i arbetet. Vissa yrkesgrupper, exempelvis anställda inom sjukvården, är mer utsatta för hot och våld på jobbet än andra. Många av de som råkar ut för allvarliga arbetsolycksfall utsätts för rån.

– Strax över vart tionde arbetsolycksfall orsakas av hot och våld. Det är cirka 5 000 personer per år, säger Anna Weigelt, chef på analysavdelningen på AFA Försäkring, som tillsammans med analytiker Therese Ljung tagit fram den nya rapporten ”Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden”.

Vissa yrken mer utsatta än andra

Många skador orsakade av hot och våld inträffar i kontaktyrken som exempelvis inom vård och omsorg, och i yrken där man hanterar pengar som inom handel och restaurang. Väktare, ordningsvakter och yrken inom socialt arbete är också utsatta.

– Vissa yrken är mer utsatta än andra vilket är viktigt att belysa. Flest arbetsolycksfall på grund av hot och våld inträffar bland undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter. Generellt är hot och våld även betydligt vanligare bland kvinnor, säger Therese Ljung.

Många allvarliga olycksfall beror på rån

I genomsnitt kategoriseras 17 procent av samtliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld som allvarliga olycksfall. En stor andel av de allvarliga arbetsolycksfallen beror på rån.

Ett typiskt olycksfall i handeln kan beskrivas så här: ”Två maskerade killar kommer in med var sin kniv och säger åt mig att öppna kassan och lägga ner pengarna i påsen. Jag ger dem alla pengar jag har i kassan.”

– Många arbetsolycksfall orsakade av hot och våld leder till fysiska skador och träffar främst huvud, hals eller ansikte. Men arbetsolycksfall med hot och våld leder ofta även till en psykisk diagnos, säger Therese Ljung.

Vill förebygga arbetsskador – därför sprids rapporterna

– Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik skadedatabas. Den innehåller 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anna Weigelt.

Varje år tar AFA Försäkring fram flera delrapporter och en årlig mer omfattande arbetsskaderapport. "Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden" är årets fjärde och sista delrapport. AFA Försäkring arbetar även aktivt med insatser för att förebygga arbetsskador och finansierar forskning kring arbetsmiljö.

Text och foto: Linda Harling

Mer information

Se en kort film (1 min 47 sek) med exempel på verkliga fall ur rapporten "Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden"
Ladda ner rapporten här

Rapporten presenteras den 11 december på ett seminarium som dokumenteras och filmas. Dokumentationen från seminariet publiceras i efterhand på afaforsakring.se.

Kontakt:
Anna Weigelt, chef analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Therese Ljung, analytiker, AFA Försäkring: 08-696 45 50, therese.ljung@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se