Ny rapport om föräldra­penning­tillägget – som gör skillnad i plånboken

Pressmeddelande
16 mars 2020klockan 07.00

Föräldra­penning­tillägget, FPT, är en för­säkring som funnits sedan 2014. I en ny rapport berättar AFA För­säkring mer om utvecklingen kring föräldra­penning­tillägget, vilka som omfattas och vad som gäller kring försäkringen. En förändring som skett under åren är att fler män börjat ta ut 61–90 dagars föräldra­penning­tillägg.

9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar. En av försäkringarna är det så kallade föräldrapenningtillägget, FPT. Den gäller för privatanställda och kooperativt anställda som är föräldralediga från sin anställning och tar ut föräldrapenning innan barnet fyllt 18 månader, eller inom 18 månader från adoption.

– Föräldrapenningtillägget kan ge cirka 10 procent av den lön som ligger till grund för föräldrapenningen för lön upp till cirka 39 400 kr per månad och 90 procent för lön som överstiger cirka 39 400 kr, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på AFA Försäkring.  

Varje år beviljas ungefär 20 000 föräldrar föräldrapenningtillägg. Antalet har legat på en relativt stabil nivå mellan år 2014–2017. 

– Försäkringen infördes 2014, men kan i vissa fall omfatta barn födda innan 2014 enligt övergångsbestämmelser. Försäkringen ger rätt till ersättning i 60 eller 180 dagar beroende på anställningstid. De flesta av dem som får föräldrapenningtillägg har rätt till ersättning i 180 dagar, säger Andreas Ek.

Fler män tar ut 61–90 dagar numera

– Den tydligaste förändringen under 2014–2017 är att färre män tar ut 30 dagar eller mindre och att fler män tar ut 61–90 dagar. De flesta kvinnor tar ut mer än 150 dagar. Den typiska mottagaren av föräldrapenningtillägget är en 28-årig kvinna som arbetar inom handeln och får ersättning för 180 dagar, säger Andreas Ek.

– En möjlig förklaring till det höga utfallet 2016, för framför allt män, är att LO genomförde en kampanj med syfte att uppmärksamma föräldrapenningtillägget.

Yrken som omfattas av föräldrapenningtillägget

Här är några exempel på yrken som kan omfattas av försäkringen vid föräldraledighet. Privatanställda arbetare arbetar ofta inom industri-, bygg-, skogs- eller transportindustrin. Man kan också arbeta som butiksbiträde i affär, personal på restaurang eller på hotell.

Kooperativt anställda arbetare arbetar ofta på en kooperativ förskola, personlig assistans eller skola. Man kan även jobba i affär eller lager på Coop eller annan kooperativ verksamhet.

Mer information
Se rapporten bifogad eller ladda ner och läs hela rapporten om Föräldrapenningtillägget från AFA Försäkrings webbplats. Statistik i rapporten är för åren 2014 till 2017. 

Klicka här och se en kort filmintervju (ca 1 minut) om rapporten med Andreas Ek analytiker och statistiker på AFA Försäkring: https://www.youtube.com/embed/gFLyC0MpCTQ

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas, som innehåller 14 miljoner ärenden, tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en stor rapport, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro, och flera ämnesspecifika delrapporter. Nästa statistikrapport släpps i april och handlar om arbetssjukdomar orsakade av psykiska diagnoser. 
Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter, klicka här: https://www.afaforsakring.se/statistikrapporter 

Om föräldrapenningtillägget, FPT
För att kunna ta del av försäkringen måste du ha varit anställd minst 12 månader (du får tillgodoräkna dig anställningstid under en fyraårsperiod hos flera arbetsgivare som har försäkringen) hos arbetsgivare som tecknat försäkringen före barnets födelse/adoptionstillfället. Försäkringen kan tecknas av arbetsplatser som omfattas av kollektivavtalet SAF-LO – vilket tecknas för privat eller kooperativt anställda arbetare. Läs mer om försäkringen här: https://www.afaforsakring.se/privatperson/forsakring-vid-foraldraledighet-och-graviditet/foraldrapenningtillagg/ 

Kontakt: Andreas Ek, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.