Ny rapport om arbetsskador och sjukfrånvaro inom vården

Pressmeddelande
23 oktober 2020klockan 07.55

Vården är en viktig samhällsfunktion och yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden utgör 13 procent av arbetskraften i Sverige idag. Därför är det viktigt att kartlägga vilka händelser som orsakar allvarliga arbetsolyckor och vilka diagnoser som orsakar långvarig sjukfrånvaro i dessa yrkesgrupper. Nu presenterar AFA För­säkring färsk statistik inom området i en ny rapport.

Rapporten innehåller statistik för yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor och barnmorskor samt undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera. Bland annat redovisas de vanligaste orsakerna till allvarligt arbetsolycksfall och de vanligaste diagnoserna vid långvarig sjukfrånvaro för vårdyrken, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

I den nya rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom vården har AFA Försäkrings analytiker tittat på 70 012 långa sjukfall och 6 793 allvarliga arbetsolyckor under perioden 2015–2019.

Fallolyckor samt hot och våld – bakom flest allvarliga arbetsolycksfall i vården

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall inom vården. Inom vården är det också vanligare än inom andra yrkesgrupper att hot och våld samt olycka med person, barn, brukare, elev, boende eller patient är orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall.

Risken för att råka ut för arbetsolycksfall skiljer sig mellan olika yrken inom vården. Läkare, sjuksköterskor och barnmorskor har exempelvis lägre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela arbetsmarknaden. Medan undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera har högre risk än genomsnittet, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på AFA Försäkring.

För läkare, sjuksköterskor och barnmorskor är risken på samma nivå för båda könen, men bland undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera har kvinnor en högre risk än män, säger Elin Henriksson.   

För män som arbetar inom vården är hot och våld den vanligaste händelsetypen och utgör mer än en fjärdedel av de allvarliga arbetsolycksfallen, säger hon.  

Kvinnor i vården har högre risk för lång sjukfrånvaro på grund av stress än män

Psykiska diagnoser är den klart vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro inom vårdyrken. Av de psykiska diagnoserna är reaktion på svår stress vanligast. Vi ser att kvinnor inom vården har tre gånger högre risk för långvarig sjukfrånvaro på grund av stress jämfört med män inom samma yrke, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på AFA Försäkring.

Vill förebygga arbetsskador och ohälsa – därför sprids rapporterna

– 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar. Det gör att vi har en unik skadedatabas som innehåller 15 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anderas Ek.

Mer information:
från denna sida.Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro inom vården Klicka här för att komma till sidan där det går att ladda ner och läs hela rapporten

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en stor rapport, Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2020, och flera ämnesspecifika delrapporter. Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter, klicka här.

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Kontakt: 
Anna Weigelt, chef för analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se

Andreas Ek, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Pressbild för nedladdning:
Andreas Ek, Anna Weigelt, Elin Henriksson, Analysavdelningen på AFA Försäkring
Foto: Adam Fredholm