Ny rapport om AGB – det kollektiv­avtalade avgångs­bidraget för privatanställda arbetare

Pressmeddelande
30 september 2020klockan 07.00

I en ny rapport beskrivs hur många ansökningar till AGB, Avgångs­bidrag, AFA För­säkring fick in under åren 2017–2019. Dessutom görs en jämförelse av inflödena av AGB-ärenden under två olika kriser på svensk arbets­marknad – finanskrisen 2008 och covid-19-krisen 2020.


– Inflödet i AGB-försäkringen påverkas av antal varsel om uppsägning och hur stor arbetslösheten är. I rapporten beskriver vi hur inflödet av AGB-ansökningar såg ut under åren 2017–2019 utifrån kön, ålder och avtalsområde, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

AGB, Avgångsbidrag, är en kollektivavtalad försäkring, som funnits sedan år 1965. Den omfattar privatanställda arbetare som tillhör avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och vilka av någon anledning blir uppsagda på grund av arbetsbrist. För att omfattas av försäkringen ska man ha fyllt 40 år och varit anställd i 50 månader. Försäkringen betalas ut i form av ett engångsbelopp.

– Under perioden 2017–2019 inkom cirka 24 000 AGB-ärenden till AFA försäkrings. Flest ansökningar under perioden kom från anställda inom IF Metalls avtalsområde. Därefter från Transportarbetarförbundets och Handelsanställdas förbunds avtalsområden, säger Anna Weigelt.

AGB under två kriser på arbetsmarknaden – covid-19 och finanskrisen

– Den kris som covid-19 orsakat på arbetsmarknaden har även gett konsekvenser för antalet varsel om uppsägningar och därmed även inflödet av antalet AGB-ärenden till AFA Försäkring under 2020. Detta är också något som vi lyfter i rapporten, säger Anna Weigelt.

I rapporten jämförs även inflödet av AGB-ansökningar under covid-19-krisen med inflödet under finanskrisen som drabbade svensk arbetsmarknad 2008. De två kriserna har påverkat inflödet i AGB-försäkringen väldigt olika.

– Under finanskrisen var inflödet av ansökningar i AGB högre i förhållande till antalet varsel till Arbetsförmedlingen jämfört med hur det sett ut hittills under den pågående kris som covid-19 orsakat, säger Anna Weigelt.

– Den främsta förklaringen till det är att under finanskrisen var antalet varsel högst inom tillverknings- och verkstadsindustrin. Under covid-19-krisen har antalet varsel varit högst inom hotell- och restaurang. Sysselsatta inom hotell och restaurang är i regel yngre och många uppfyller därför inte de villkor om ålder och anställningstid som krävs för att man ska omfattas av AGB-försäkringen och den ersättning som avgångsbidraget kan innebära. 


Mer information: Ladda ner och läs hela rapporten här.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i flera ämnesspecifika kortare statistikrapporter och en stor rapport ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro", vilken senast  släpptes den 11 juni tidigare i år. 

Vill du prenumerera på AFA Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Kontakt:
Anna Weigelt, chef för analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden