Ny rapport: Långvarig sjukfrånvaro orsakad av sjukdomar i muskler och skelett

Pressmeddelande
24 april 2019klockan 07.05

AFA För­säkring släpper en ny statistik­rapport som beskriver sjukfall med muskuloskeletal diagnos, exempelvis ryggvärk och reumatism. Rapporten visar att kvinnor oftare sjukskrivs för sjukdomar i mjukvävnaderna och män för ryggbesvär. Statistiken visar även skillnad i risk mellan olika yrkesgrupper, där yrken inom bygg och industri har hög risk.

– Risken för långvarig sjukfrånvaro med muskuloskeletal diagnos har minskat de senaste åren, men muskuloskeletala diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och den näst vanligaste inom kommuner och regioner, säger Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring.

Rapporten bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas över långa sjukfall och godkända arbetssjukdomar. I rapporten är risken, det vill säga antalet långa sjukfall per 1 000 sysselsatta, beräknad för perioden 2007–2017. Statistiken är avläst 2018-12-31.

Sjukdom i mjukvävnader vanligast bland kvinnor – män har oftare ryggsjukdomar

Ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader står för 95 procent av den långvariga sjukfrånvaron med muskuloskeletal diagnos. Ryggsjukdomar leder till längre sjukfrånvaro än övriga muskuloskeletala diagnoser. Skillnaden i sjukfallslängd har dock minskat de senaste åren.

– Kvinnors sjukfrånvaro beror oftare på sjukdomar i mjukvävnader, medan män har en högre andel ryggsjukdomar, säger Mats Åhlgren.

Den typiska personen med långvarig sjukfrånvaro på grund av en muskuloskeletal diagnos är en kvinnlig undersköterska inom kommun och region som är i sextioårsåldern och har en ledsjukdom.

Skillnad i risk mellan olika yrkesgrupper

– Risken för långvarig sjukfrånvaro med muskuloskeletal diagnos skiljer sig markant mellan olika yrkesgrupper och vi kan se att flera yrken inom bygg och industri har hög risk, säger Mats Åhlgren.

Högst risk i Västmanland och lägst risk i Gotlands län

Risken för långvarig sjukfrånvaro med muskuloskeletal diagnos var högst i Västmanlands län med 8,2 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i Gotlands län med 4,7 sjukfall per 1 000 sysselsatta.

Vill förebygga arbetsskador och ohälsa – därför sprids rapporterna

– Eftersom 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar, har vi en unik skadedatabas. Den innehåller 14 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring.

Mer information

Rapporten går att ladda ner på afaforsakring.se och presenterades den 24 april på ett seminarium som dokumenterades och filmades. Dokumentationen från seminariet publiceras i efterhand på afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier.

Kontakt:
Mats Åhlgren, statistiker, AFA Försäkring, 08-696 45 61, mats.ahlgren@afaforsakring.se
Anna Weigelt, chef Analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten om Muskuloskeletala diagnoser är den andra delrapporten 2019. AFA Försäkring arbetar även aktivt med insatser för att förebygga arbetsskador och finansierar forskning kring arbetsmiljö.