Ny rapport: Arbetssjukdomar på grund av covid-19 vanligast bland kvinnor inom vård och omsorg

Pressmeddelande
14 juni 2022klockan 02.30

Majoriteten, 83 procent, av de som fått covid-19 godkänd som arbetssjukdom 2020 var kvinnor. Det är tydligt kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg står för de flesta arbetssjukdomarna. Det visar Afa Försäkrings stora, årliga statistik­rapport som släpps den 14 juni.

– Av de som fått covid-19 godkänd som arbetssjukdom var 83 procent kvinnor. Det förklaras av att de yrken som enligt villkoren har möjlighet att få en skada godkänd är kvinnodominerade. Det handlar om yrken inom vård och omsorg, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring.

Den nya rapporten bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för Afa Försäkrings försäkrade fram till år 2020. Rapporten är Sveriges mest omfattande rapport inom området.

Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. stod för över hälften av de som fått covid-19 godkänd som arbetssjukdom, varav cirka 50 procent hade yrkesbenämningen undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Yrkesgruppen sjuksköterskor och barnmorskor stod för näst flest arbetssjukdomar. I rapporten redovisas godkända arbetssjukdomar med diagnos covid-19 även efter kön och åldersgrupp. Den äldsta åldersgruppen, 56–64-åringarna, stod för flest arbetssjukdomar, säger Anna Weigelt.

Mer information:

Ladda ner och läs hela rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2022 på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Se en presentation av årsrapporten på ett seminarium den 14 juni. Seminariet spelas in och går även att se i efterhand på Afa Försäkrings webbplats. 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter: afaforsakring.se/statistikrapporter

Kontakter:
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.