Ny kunskapsöversikt: Arbetsmiljöfaktorer och risk för ledgångsreumatism

Pressmeddelande
18 november 2020klockan 07.00

Yrkesmässig expo­nering för kvartsdamm är förknippad med en ökad risk för ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA). Även andra luftburna exponeringar, som bekämpningsmedel och asbest, kan öka risken. Det visar den kunskapsöversikt som Lars Alfredsson, professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet, presenterade den 13 november vid ett webbinarium anordnat av AFA För­säkring.

Lars Alfredsson, professor i epidemiologi, Karolinska Institutet. Foto: IMM, Karolinska Institutet (pressbild)

AFA Försäkring finansierar kunskapsöversikter som samlar kunskap i olika ämnen inom arbetsmiljöområdet. Kunskapsöversikterna ingår i den vetenskapliga skriftserien Arbete och hälsa som ges ut av Göteborgs universitetet. Den senaste översikten handlar om ledgångsreumatism och arbetsmiljöns betydelse för att utveckla sjukdomen.

Reumatoid artrit, RA, är en sjukdom som främst drabbar lederna i händer och fötter, men som också kan påverka många andra organ. Sjukdomen drabbar cirka 0,5–1,0 procent av befolkningen och är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Behandlas inte sjukdomen framgångsrikt så kan lederna deformeras, vilket är mycket smärtsamt.

– Vad orsakar då reumatoid artrit? Studier visar att det är både gener och miljöfaktorer, sa Lars Alfredsson, professor i epidemiologi vid Karolinska Institutet

Rökning ökar risken för ledgångsreumatism

I en studie, finansierad av bland andra AFA Försäkring, undersöker Lars Alfredsson interaktionen mellan gener, miljöfaktorer och reumatoid artrit. Studien kallas EIRA, Epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för reumatoid artrit.

– Utifrån studien har vi kunnat dra samband mellan olika levnadsvanor och risken för att utveckla RA. När det gäller levnadsvanor ser vi att rökning är den absolut största riskfaktorn för att utveckla RA, sa Lars Alfredsson.

Arbetsmiljön kan öka risken för reumatism

När det gäller arbetsrelaterad exponering och risk för ledgångsreumatism har framför allt luftvägsexponering studerats, med kvartsdamm som det mest studerade exemplet. Här har man observerat att rökning och kvartsdamm samverkar, så att rökare som exponerats för kvartsdamm har en speciellt hög risk för RA. Rapporter visar också att exponering för lösningsmedel och asbest är associerade med en ökad risk för RA.

– Inom arbetsmiljön är det följaktligen viktigt att försöka begränsa exponeringsnivån för relaterade substanser, eller att använda skyddsutrustning för att minska risken för RA. Det är även bra att inte röka. Om du själv har RA riskerar också dina barn att utveckla RA. Då är det viktigt att få dem att inte börja röka, sa Lars Alfredsson.

Forskning till nytta i arbetslivet

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. AFA Försäkring vill långsiktigt förebygga skador och sjukfrånvaro samt bidra till ett tryggt och friskt arbetsliv. Därför finansierar vi kunskapsöversikter inom området arbete och hälsa, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

Mer info: Se det filmade webbinariet och ladda ner presentationerna från webbinariet på AFA Försäkrings webbplats.

Kontakt: 
Lars Alfredsson, professor i epidemiologi, Karolinska Institutet: 070-561 45 10, lars.alfredsson@ki.se
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730 96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Mer om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom privat näringsliv, kommuner och regioner. Mer information om forskningsstödet finns på AFA Försäkrings FoU-webb.