Ny forskning som kan förebygga självmord i byggbranschen

Pressmeddelande
27 april 2021klockan 07.00

Internationella studier visar att självmord är vanligare i arbetaryrken än bland tjänstemän och byggarbetare pekas ut som en riskgrupp. Maria Åberg, vid Göteborgs universitet, tilldelas 3 554 000 kronor för att kartlägga kopplingar mellan yrke och suicidalt beteende och lägga grunden till en insats för att förebygga självmord i byggbranschen.

Bild: Maria Åberg, docent i neurobiologi, Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg.

– Suicidalt beteende är ett ganska komplext begrepp. Det är en process av psykisk ohälsa som kan leda till självmordsförsök, eller i värsta fall till att en person verkligen tar sitt liv, säger Maria Åberg, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet.

– Vi ska studera förekomsten av suicidalt beteende i olika yrkesgrupper och kartlägga kopplingar mellan den psykosociala och fysiska arbetsmiljön och risken att utveckla detta beteende. Till exempel brittiska studier har visat att risken för självmord, som förr var högst för tjänstemän, nu är högre i arbetaryrken. Byggarbetare pekas ut som en riskgrupp, så vi kommer att ha ett särskilt fokus på deras arbetsmiljö.

Maria Åberg har tidigare bland annat forskat på nybildning av nervceller i vuxen hjärna och vilka effekter fysisk träning har på hjärnan. Idag består hennes forskning av två delar, psykisk ohälsa och kardiovaskulär hälsa. Nu ska hon undersöka hur yrke och arbetsmiljö påverkar den process av psykisk ohälsa som ofta föregår självmord.

– I den första delen av projektet ska vi använda den så kallade Värnpliktskohorten, som innehåller data om i princip alla män i Sverige som har mönstrat inför värnplikt. Med hjälp av den kan vi följa männen från slutbetyget i årskurs 9 till val av yrke och se vad de har exponerats för i sin arbetsmiljö. Det kan vi sedan koppla samman med data från vården om mental ohälsa och suicidalt beteende, säger hon.

Fokus på psykisk ohälsa i byggbranschen

I projektets andra del ska Maria Åberg ta reda på om byggarbetare i Sverige, precis som i Storbritannien, har en förhöjd risk för psykisk ohälsa och självmord.

– Vi ska undersöka data från något som kallas Bygghälsokohorten. Det är en samling data med uppgifter från hälsoundersökningar som 370 000 byggarbetare genomgått under 70–90-talet. I projektets avslutande del ska vi sedan intervjua byggarbetare om deras upplevelser av mental ohälsa och självmord och undersöka vad de tänker att man kan göra för att förebygga detta, säger hon.

– Ett huvudsyfte med intervjuerna är att ta fram kunskap som kan ligga till grund för en insats för att förebygga självmord i byggbranschen. Det kommer vi att göra i samarbete med en forskargrupp i Australien som har erfarenhet just av självmordsförebyggande insatser på arbetsplatser.

Vad hoppas du på av projektet?

– Jag är också specialistläkare i allmänmedicin och har genom åren träffat många människor som mått väldigt dåligt, både i primärvården och inom psykiatrin. Min önskan är att få vara med och bidra till att minska den psykiska ohälsan och minska antalet människor som tar sitt liv.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar friskfaktorer och trygga arbetsplatser, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Maria Åberg och ett nytt projekt som är viktigt ur ett förebyggande perspektiv.

 

Kontakt: Maria Åberg, docent i neurobiologi, Göteborgs universitet, tel: 070–966 82 74, e-post: maria.aberg@gu.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Om Afa Försäkrings forskningsstöd: Afa Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet finns på Afa Försäkrings FoU-webb.