Ny forskning om samband mellan sömn, arbete och hälsa

Pressmeddelande
15 mars 2018klockan 09.17

Sömn påverkar funktioner som inlärning och förmågan att hantera stress. Solljus och fysisk aktivitet under dagen hjälper oss att sova bättre. Det berättade Christian Benedict, forskare på Uppsala universitet, när han presenterade sin forskning vid ett seminarium på AFA För­säkring.

– Tidigare forskning har visat att arbetsmiljön är viktig för nattsömnen. En arbetsmiljö med stress och oro kan ge sömnproblem, vilket i sin tur påverkar oss psykiskt. Det har dock inte helt klarlagts tidigare hur sömnbrist påverkar vår arbetsförmåga, sa Christian Benedict, docent i neurovetenskap och ledare av Uppsala Sleep Science Lab på Uppsala universitet.

Christian Benedict har undersökt hur sömnbrist påverkar förmågan till stresshantering, inlärning och arbetsprestationen i övrigt. Han har nyligen avslutat det treåriga forskningsprojektet Samband mellan sömn, yrke och hälsa, som har finansierats av AFA Försäkring.

När vi sover hanterar hjärnan information vi fått under dagen. Vi sparar och bearbetar information som kan vara viktig i framtiden och sållar bort det vi inte behöver. Precis som sömn är viktig för vårt fysiska välbefinnande är den också viktig för hjärnans hälsa.

Sömnbrist leder till sämre prestation

Christian Benedict berättade om ett experiment i projektet där man utsatte studenter som sovit olika länge för komplicerade matteuträkningar och svåra ord, vilket motsvarar stressande situationer som är vanliga i skolan eller på ett arbete.

– Vi kunde konstatera att sömnbrist påverkar vår förmåga att prestera och bedöma på ett negativt sätt. De som hade sovit en hel natt klarade det bra, men de som hade sovit en halv natt tappade tio procent av informationen, sa Christian Benedict.

30–40 procent av alla vuxna kommer inte upp i 7–8 timmars sömn per natt, vilket är rekommendationen för att vi ska känna oss utvilade på dagen. Idag påverkar mobiltelefoner och den digitala tillgängligheten vår sömn.

För lite sömn kan leda till sjukdom

Kronisk sömnstörning ger en ökad risk att utveckla diabetes 2. Även hjärt- och kärlsystemet är beroende av hur vi sover och använder de första timmarnas sömn för att återhämta sig. Och en rubbad dygnsrytm påverkar redan efter några nätter vår ämnesomsättning och gör att vi riskerar att gå upp i vikt.

– Utsätter man sig för solljus under dagen påverkar det den inre klockan. Fysisk aktivitet på dagen är också något som hjälper oss att sova bättre, sa Christian Benedict.

AFA Försäkring bidrar till minskad ohälsa i arbetslivet

– Vi stödjer forskning som kan bidra till att minska ohälsan i arbetslivet. Christian Benedicts forskning ger inblick i hur sömnen kan påverka oss alla, vår hälsa och vår arbetsförmåga, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.
 

Mer information:

Ett skriftligt referat och en filmupptagning från seminariet finns här på afaforsakring.se

Christian Benedict, Uppsala universitet: 070-425 02 15  christian.benedict@neuro.uu.se  Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning