Ny forskning om kvinnodominerad skönhetsbransch får anslag

Pressmeddelande
27 oktober 2017klockan 07.00

Kvinnor i skönhetsbranschen känner sällan till att de produkter de hanterar kan innehålla kemikalier, som betraktas som hälsofarliga i manligt dominerade yrken. Sara Gunnare, forskare vid Karolinska Institutet, tilldelas 2 878 000 kronor för att kartlägger ögonfransstylisters och nagelteknologers hälsa, arbetsmiljö och för att mäta deras expo­nering för hälsofarliga akrylater.

De kvinnodominerade branscherna med ögonfransstylister och nagelteknologer arbetar med produkter som innehåller akrylater, som vid exponering kan leda till att man drabbas av eksem och luftvägsbesvär. Studien är den första systematiska granskningen av de båda yrkesgruppernas arbetsmiljö och yrkesrelaterade ohälsa.

– Många arbestagare inom dessa yrken hanterar inte produkterna lika säkert som man gör inom traditionellt manliga branscher med liknande exponering, där risker med kemikalier är väl kända. Det beror på att många kvinnor inom skönhetsbranschen helt enkelt inte känner till att de hanterar produkter som innehåller farliga substanser, säger Sara Gunnare, som tillsammans med Helen Wahlquist, forskare vid Karolinska Institutet, ska jobba med projektet.

– Vi anser att det är viktigt att alla, oavsett kön och etnicitet, ska känna till riskerna med sitt arbete och hur man på bästa sätt kan skydda sig.

Både arbetstagare och kunder uppvisar symtom

Forskarna kommer att samla in data vid luftmätningar på tio arbetsplatser per yrkesgrupp och genom två enkäter som skickas till 600 personer.

– Vi har träffat patienter från yrkesgrupperna som beskrivit hur de arbetar och som berättat om symtom som eksem och luftvägsbesvär, som misstänks ha uppkommit när de arbetat med olika härdplastkomponenter. De har också berättat att de haft kunder som fått besvär, säger Sara Gunnare.

Projektet pågår till 2020 och väntas ge den första samlade bilden av ögonfransstylisters och nagelteknologers arbetsmiljö och arbetsrelaterade ohälsa. I projektet ingår också att ta fram en branschinriktad webbutbildning om säker hantering av produkter som innehåller akrylater.

– Risker med hantering av kemikalier är ett vanligt arbetsmiljöproblem inom flera yrkesområden. Genom att stödja den här forskningen kan vi bidra till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa kopplad till kemikalier i ännu större utsträckning än tidigare, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring.

Fler forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa får pengar

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Sara Gunnare, vid Karolinska Institutet, är en av nio projektledare som får forskningsmedel vid den tredje anslagsomgången 2017, där totalt 28 312 000 kronor tilldelats olika forskningsprojekt.

Övriga projekt fokuserar bland annat på forskning om fysisk och psykosocial belastning i sjukvården och om organisatoriska förutsättningar för rektorer och förskolechefer. På afaforsakring.se/forskning finns mer information om samtliga projekt. https://www.afaforsakring.se/forskning/

Mer information: Sara Gunnare, Karolinska Institutet: 070–650 80 83 sara.gunnare@gmail.com 
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Text: Linda Harling