Ny forskning om kronisk smärta presenteras

Pressmeddelande
4 februari 2019klockan 09.04

AFA För­säkring har, på uppdrag av arbets­marknadens parter, genom FoU-programmet Kronisk smärta tagit ett helhetsgrepp om området för att hitta vägar till stöd för människor med kronisk smärta. Nu presenteras forskningen på en heldagskonferens i Stockholm.

Kronisk smärta syns inte alltid utanpå, men det är en vanlig orsak till både sjukfrånvaro och långvarig arbetsoförmåga. Det kan också leda till försämrad livskvalitet och ibland till depression.

– Under tre år har 13 forskningsprojekt, med stöd från oss, delat på 50 miljoner kronor med syfte att långsiktigt hjälpa människor med kronisk smärta, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Forskning till direkt nytta för individ, arbetsplats och samhälle

Det övergripande syftet med programmet har varit att bidra till kunskapsutvecklingen inom området med inriktning på kartläggning av riskfaktorer, nya förebyggande metoder och utvärdering av olika behandlingsmetoder samt kunskap om de underliggande fysiologiska och biokemiska mekanismerna vid kronisk smärta, som till exempel vid smärta i samband med Irritable bowel syndrome (IBS), nack- och skuldersmärtor eller fibromyalgi.

– Vi vill långsiktigt bidra till minskad ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att skapa ökad medvetenhet om det förebyggande arbete vi bidrar till som forskningsfinansiär. Genom stöd till forskning som denna, bidrar vi till att få fram ny kunskap och konkreta verktyg som ger en direkt nytta för individ, arbetsplats och samhälle, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Om att hitta tillbaka till ett aktivt och meningsfullt liv

Under en heldagskonferens i Stockholm den 14 februari presenterar forskarna i programmet vad de kommit fram till. En av forskarna, Rikard Wicksell, docent i psykologi vid Karolinska Institutet, har forskat om internetbaserad behandling av patienter med långvarig svårbehandlad smärta.

– Långvarig smärta kan förstöra livet för en människa. Modellen ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är en utveckling av kognitiv beteendeterapi, som handlar om att hitta tillbaka till ett aktivt och meningsfullt liv i vardag och i arbete. I projektet har vi utvecklat och utvärderat en internetbaserad ACT-behandling för människor med långvarig smärta. På konferensen kommer jag att berätta mer om våra forskningsresultat, säger Rikard Wicksell.

Mer information:

Media hälsas välkomna att delta den 14 februari 2019 på en heldagskonferens om kronisk smärta.

Föranmälan krävs: Anmäl dig senast 12 februari till Linda Harling, presskommunikatör på AFA Försäkring: linda.harling@afaforsakring.se
OBS! Ange i anmälan vilka valbara seminarier du vill delta i. Se hela programmet för dagen här på afaforsakring.se.

Datum och tid: 14 februari klockan 9.00–16.00. Kaffe och smörgås serveras från 8.30.
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.