Ny forskning om diskbråck med ischias får finansiering

Pressmeddelande
11 januari 2018klockan 09.05

Runt 2 500 personer opereras årligen för diskbråck, men kunskap saknas om mekanismerna bakom smärtans. Bättre förståelse för så kallat diskläckage kan göra det möjligt att behandla diskbråck och kronisk ryggsmärta med nya läkemedel. Kjell Olmarker, vid Göteborgs universitet, har tilldelats 2 120 000 kronor för att forska om detta.

Smärta i ländryggen och benen på grund av diskbråck som trycker mot nerver i ryggraden orsakar lidande för individen och stora kostnader för samhället. Kjell Olmarker, professor i anatomi på Institutionen för biomedicin vid Göteborgs universitet, har beviljats anslag från AFA Försäkring för att undersöka hur tumörnekrosfaktorn, TNF, påverkar smärtan vid diskbråck, och för att studera bråckets uppkomst samt möjligheterna att medicinera det.

Forskningen ska bidra till direkt patientnytta

– Vi avser att försöka förstå de mekanismer som leder till frisättning av tumörnekrosfaktorn. Detta skulle kunna leda till att man kan designa helt nya läkemedel. Dessa skulle då vara direkt riktade mot smärtuppkomsten och därigenom vara mycket mer effektiva än nuvarande läkemedel som endast är symtomlindrande, säger Kjell Olmarker.

I projektet ingår också att försöka hitta en biologisk markör så att diskläckage kan upptäckas med ett blodprov. Projektet pågår till och med januari 2021.

– Vi är glada att kunna bidra till den här typen av forskning och hoppas att den ska komma till direkt patientnytta i form av förbättrade möjligheter att behandla diskbråck och ischiasbesvär, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Fler forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa får pengar

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Kjell Olmarker vid Göteborgs universitet är en av tio projektledare som får forskningsmedel vid den fjärde anslagsomgången 2017, där totalt 22 191 000 kronor tilldelas olika forskningsprojekt.

På afaforsakring.se/forskning finns mer information om samtliga projekt. https://www.afaforsakring.se/forskning/

Mer information:
Kjell Olmarker, Göteborgs universitet: 070–860 04 04 kjell.olmarker@gu.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring: 070-893 95 48 barbro.jacobsson@afaforsakring.se   
Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning