Ny forskning om de mest sjukskrivna får finansiering

Pressmeddelande
27 oktober 2017klockan 07.00

Vilken roll spelar kombinationen av fysiska och psykosociala belastningar för sjukfrånvaro bland anställda inom vård och omsorg? Magnus Helgesson, Karolinska Institutet, har tilldelats 4 200 000 kronor av AFA För­säkring för att forska om detta.

– Projektet har stor samhällsrelevans av flera skäl. Huvudskälet är behovet av att minska risken för arbetsrelaterade sjukskrivningar bland anställda inom vård- och omsorgssektorn. Vi vill förbättra möjligheterna för arbetstagarna som jobbar inom vård och omsorg att förvärvsarbeta åtminstone fram till normal pensionsålder, säger Magnus Helgesson, med. dr på Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, som i dagarna beviljats stöd från AFA Försäkring för sin forskning.

Sedan början av 2000-talet har sjukfrånvaron i vård- och omsorgssektorn ökat kraftigt, särskilt i form av längre sjukfall med psykisk diagnos. Långa sjukskrivningar leder ofta till att den drabbade slutar arbeta, vilket medför kostnader för samhället och lidande för individen.

I projektet kommer man att studera utvecklingen av fysiska och psykosociala riskfaktorer för långa sjukskrivningar med psykiska, muskuloskeletala och hjärt- och kärldiagnoser i vård och omsorgssektorn.

– Vi kommer att basera studien på en sammanlänkning av data från Statistiska centralbyråns/Arbetsmiljöverkets Arbetsmiljöundersökningar, SCB:s longitudinella integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier och Försäkringskassans sjukförsäkringsregister, säger Magnus Helgesson.

Forskningen kan spela roll i förebyggande arbetsmiljöarbete

Projektet ”De mest sjukskrivna. Sjukfrånvaro bland anställda inom vård- och omsorg – vilken roll spelar kombinationen av fysiska och psykosociala belastningar?”, pågår till 2020 och beräknas göra det möjligt att identifiera specifika arbetsmiljöfaktorer och kombinationer av faktorer som leder till sjukfrånvaro inom vård och omsorg.

– Vi är glada att kunna bidra till den här typen av forskning och hoppas att den kan spela roll i framtida förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Fler forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa får pengar

På uppdrag av arbetsmarknadens parter avsätter AFA Försäkring varje år cirka 150 miljoner kronor till forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Satsningar görs bland annat genom fyra anslagsomgångar per år. Magnus Helgesson vid Karolinska Institutet är en av nio projektledare som får forskningsmedel vid den tredje anslagsomgången 2017, där totalt 28 312 000 kronor tilldelats olika forskningsprojekt.

Övriga projekt fokuserar bland annat på forskning om organisatoriska förutsättningar för rektorer och förskolechefer och kemikalierisker för ögonfransstylister och nagelteknologer. På afaforsakring.se/forskning finns mer information om samtliga projekt. https://www.afaforsakring.se/forskning/

Mer information:

Magnus Helgesson, Karolinska Institutet: 08 - 524 83 220 magnus.helgesson@ki.se

Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Text: Linda Harling