Ny forskning: Bra samtal och riskbedömningar kan förbättra den psykosociala arbetsmiljön

Pressmeddelande
30 april 2020klockan 05.00

Psykosociala riskbedömningar och dialog på arbetsplatsen kan bidra till en bättre arbetsmiljö. Det är viktigt att medarbetarna får delta i processen. Det visar ny forskning som presenterades vid ett digitalt seminarium den 24 april arrangerat av AFA För­säkring, som också finansierat forskningen.

– Vi är varandras arbetsmiljö. Du är en del av dina kollegors psykosociala arbetsmiljö och dina kollegor är en del av din psykosociala arbetsmiljö, sa Tomas Backström, professor i innovation och design vid Mälardalens högskola, som presenterade sin forskning tillsammans med forskarkollegan Rachael Berglund under ett välbesökt webbinarium den 24 april.

”Viktigt att chefen äger utvecklingsprocessen”

Forskningsprojektet, som finansierats av AFA Försäkring, handlade om att skapa regelbundna och bra samtal på arbetsplatsen om den psykosociala arbetsmiljön, bland annat genom riskbedömningar där chef och medarbetare tillsammans tar fram åtgärdsförslag och följer upp dem. Två stora tillverkningsföretag, Volvo och Scania, medverkade i projektet.

– Våra studier visade att både det psykosociala klimatet och prestationen i arbetsgrupperna förbättrades av de här samtalen, sa Tomas Backström.

– Vi lärde oss i projektet att de här förbättringarna inte kostade mycket pengar. Ofta handlade det om att få till fler och bättre samtal. Man behöver inte anlita någon specialist. Det är snarare viktigt att chefen äger utvecklingsprocessen.

Forskning till nytta i arbetslivet

– AFA Försäkring vill långsiktigt bidra till att främja hälsa och en god arbetsmiljö och reducera arbetsskador och minska sjukfrånvaron i arbetslivet. Därför finansierar vi forskning inom området arbete och hälsa. Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Att skapa förutsättningar för forskarna att presentera sin forskning via vår seminarieverksamhet är ett sätt att möjliggöra spridningen av resultaten till en bredare målgrupp, så att fler kan dra lärdomar och omsätta kunskapen i praktiken, säger Helena Jahncke, FoU-chef på AFA Försäkring.

Det digitala seminariet spelades in och går att se och lyssna på i efterhand på AFA Försäkrings webbplats. Där finns även forskarnas presentation att ladda ner och en kortfattad sammanfattning av forskningsprojektets slutsatser.

Kontakt: Tomas Backström, Professor, Innovation & Design, Mälardalens högskola: 016-15 32 30, tomas.backstrom@mdh.se
Rachael Berglund, PhD Student, Innovation & Design, Mälardalens högskola: 073-662 16 29, rachael.tripney.berglund@mdh.se
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Om AFA Försäkrings forskningsstöd: AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.