Nu öppnar ansökan för utbildnings­anordnare

Pressmeddelande
1 december 2020klockan 07.00

Den 1 december 2020 öppnar AFA För­säkring möjligheten att ansöka om att bli godkänd utbildnings­anordnare inom ramen för satsningen ”Stöd för arbetsmiljö­utbildning” som sker på uppdrag av arbets­marknadens parter. Sammanlagt satsar Svenskt Näringsliv, LO och PTK 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljö­utbildning. Stödet administreras av AFA För­säkring och börjar gälla den 1 januari 2021.


– Nu kan du som utbildningsanordnare ansöka om att bli godkänd utbildningsanordnare via AFA Försäkrings webbplats. Vi kommer att godkänna utbildningsanordnare vartefter ansökningarna kommer in och godkända utbildningsanordnare kommer löpande att publiceras på vår webbplats, säger Anna Mia Olofsson, avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabstöd på AFA Försäkring.

– Som godkänd utbildningsanordnare ska man kunna erbjuda relevanta arbetsmiljöutbildningar som har fokus på arbetsplatsens behov och främja gemensamma utbildningsinsatser för chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud, säger hon.

Viktig satsning på arbetsmiljöutbildningar

– Det här är en viktig satsning och vi är väldigt glada att ännu en gång få förtroendet att hantera arbetsmarknadens parters gemensamma satsning på stöd till arbetsmiljöutbildning, där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans, säger Susanna Stymne Airey, Enhetschef Förebygga på AFA Försäkring.

Mer information om stödet:

Svenskt Näringsliv, LO och PTK avsätter totalt 75 miljoner kronor till ”Stöd för arbetsmiljöutbildning” fram till och med år 2023. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden. Utbildningsanordnare kan börja ansöka från den 1 december 2020 och ansökan för arbetsgivare öppnar den 1 januari 2021. Mer information finns på vår webbplats: https://www.afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning 

 

Kontakt: Vid frågor, kontakta oss på: 08-696 40 36, stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se.

Anna Mia Olofsson, avdelningschef Förebygga: 08-696 45 78, annamia.olofsson@afaforsakring.se.
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden. https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/press/