Nu kan fler söka stöd för arbetsmiljö­utbildning – förlängs

Pressmeddelande
15 november 2023klockan 09.00

Satsningen ”Stöd för arbetsmiljö­utbildning” förlängs från årsskiftet till sista juni 2024. Nu får ännu fler skydds- och arbetsmiljö­ombud och chefer möjlighet till ekonomiskt stöd via Afa För­säkring för att gå arbetsmiljö­utbildningar tillsammans.

– Vi är glada över att arbetsmarknadens parter ger fortsatt möjlighet till stöd för arbetsmiljöutbildning. Och att vi nu kan meddela att stödet fortsätter som längst till och med 30 juni 2024, säger Anna Mia Olofsson, avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd på Afa Försäkring, som administrerar stöd för arbetsmiljöutbildning på uppdrag av arbetsmarknadens parter.

Arbetsmarknadens parter står bakom stödet vars syfte är att höja kompetensen kring arbetsmiljö på arbetsplatserna. Utbildningsinsatser där chefer och skydds- eller arbetsmiljöombud på arbetsplatsen deltar tillsammans är särskilt prioriterade.

Samverkan stärks när skydds-arbetsmiljöombud och chef utbildar sig tillsammans

När skydds- och arbetsmiljöombud och chef går utbildningar tillsammans skapas en unik dialog som stärker samverkan i arbetsmiljöarbetet. Två tredjedelar av deltagarna går utbildning tillsammans.

– I våra enkäter kan vi se att kursdeltagarna har varit väldigt nöjda med sin utbildning och skulle rekommendera utbildningen till andra. Skydds- och arbetsmiljöombud och chefer som har gått tillsammans har tyckt att det varit en fördel att båda sidor får samma kunskap, vilket ökar förståelsen för varandra och skapar lättare samverkan, säger Anna Mia Olofsson.

– Det har varit en uppskattad satsning hos arbetsgivarna, det har möjliggjort för dem att kunna satsa på gemensamma utbildningsinsatser för skydds- och arbetsmiljöombud och chefer.
Hittills har 28 000 gått arbetsmiljöutbildning med stödet och det har varit en stor bredd av företag som gått utbildningar, deltagarna kommer från drygt 1 800 företag.

På frågan varför arbetsgivare valt att söka stödet svarade man till exempel:

”Med stöd fick vi en fantastisk möjlighet att utbilda våra chefer och skyddsombud. Detta ger oss möjlighet att satsa på en extra kunskapsnivå än vi hade tagit höjd för utan ersättning.”

”Det är bra att det uppmuntras att man ska ha gemensam utbildning chefer och skyddsombud. Det var mycket uppskattat att vår var företagsanpassad och knöt an till vårt företag och jag vill lyfta att det är bra att ni ger företagen möjlighet till det.”

Mer information:

Läs mer om Stöd för arbetsmiljöutbildning.

Initiativtagarna bakom Stöd för arbetsmiljöutbildning är arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilka satsar 75 miljoner kronor på detta. Stödet omfattar chefer och skydds-och arbetsmiljöombud inom privat sektor. Afa Försäkring har fått i uppdrag att administrera satsningen, som nu varit i gång i närmare tre år. Nu förlängs satsningen som längst till och med 30 juni 2024. Ansökan för utbildningar som startar 2024 kan skickas in tidigast från den 2 januari 2024.

Kontakt: 
Linda Harling, presskommunikatör: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Vid mer allmänna frågor om stödet, kontakta oss på: 08-696 40 36, stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se eller besök afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning/

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring: https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum