Nu kan arbetsgivare söka stöd för arbetsmiljö­utbildning

Pressmeddelande
13 januari 2021klockan 08.00

Anmälan är nu öppen hos Afa För­säkring för arbetsgivare inom privat sektor att ansöka om stöd för arbetsmiljö­utbildning. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skydds­ombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Sammanlagt satsar Svenskt Näringsliv, LO och PTK 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljö­utbildning.

Johnér bildbyrå (bilden illustrerar texten och är ej för vidare spridning).

– Stödet som arbetsgivarna nu kan ansöka om för arbetsmiljöutbildning ska genomföras under 2021–2023. Ansökan görs via webbanmälan på Afa Försäkrings webbplats. Utbildningarna kan vara öppna eller företagsanpassade, digitala eller fysiska, säger Anna Mia Olofsson, avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabstöd på Afa Försäkring.

Vilka omfattas av stödet?

– Satsningen omfattar alla företag och organisationer med minst en anställd inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda. Stödet innebär en delfinansiering av utbildningskostnaden säger Anna Mia Olofsson.

Stöd ges för grundutbildning för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Arbetsgivare ska enligt arbetsmiljölagen bekosta grundutbildning för skyddsombud/arbetsmiljöombud och stödet ersätter inte det som är reglerat enligt lag.

– Stödet främjar gemensamma utbildningsinsatser för chefer och skyddsombud för att bidra till samverkan kring arbetsmiljö. Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar tillsammans på grund- eller vidareutbildningen är stödet 70 procent av utbildningskostnaden. säger Anna Mia Olofsson.

Viktig satsning på arbetsmiljöutbildningar

– Det här är en viktig satsning och vi är väldigt glada att ännu en gång få förtroendet att hantera arbetsmarknadens parters gemensamma satsning på stöd till arbetsmiljöutbildning, där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring.

Mer information om stödet:

Svenskt Näringsliv, LO och PTK avsätter totalt 75 miljoner kronor till ”Stöd för arbetsmiljöutbildning” fram till och med år 2023. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Från den 1 januari 2021 kan arbetsgivare söka stöd för arbetsmiljöutbildning via webbanmälan. Mer information finns på Afa Försäkrings webbplats.

Kontakt:
Linda Harling, presskommunikatör: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.
Vid mer allmänna frågor om stödet, kontakta oss på: 08-696 40 36, stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se eller besök afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på Afa Försäkrings pressmeddelanden.