Nära 4 miljoner till forskning om hantering av motsättning mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten

Pressmeddelande
2 november 2021klockan 08.00

Nu ska forskare vid Högskolan Väst undersöka hur enhetschefer i landets samtliga kommuner och vårdpersonal och skydds­ombud i fyra regioner hanterar motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten. Detta är ett av nio forsknings­projekt inom arbetsmiljö och hälsa, som sammanlagt beviljats närmare 25 000 000 kronor av Afa För­säkring i årets tredje omgång av anslag för forskning.

– Vi vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till nio nya projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Hur hanteras motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten? Jakten på en god arbetsmiljö i skuggan av pandemin

I takt med att andelen äldre ökar i Sverige blir allt fler beroende av hemtjänst. Samtidigt visar utredningar att hemtjänstarbetet försvåras av till exempel stress, underbemanning och belastningsskador. En stor utmaning för personalen ligger i att inte inkräkta på tryggheten i brukarens hem och på samma gång ge en medicinskt korrekt vård. En studie av hur offentliga och privata hemtjänstverksamheter hanterar denna konflikt mellan sociala och medicinska mål kan bidra med kunskap som kan förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron inom hemtjänsten.

Johan Berlin, vid Högskolan Väst, tilldelas 3 990 000 kronor för att undersöka hur enhetschefer i landets samtliga kommuner och vårdpersonal och skyddsombud i fyra regioner hanterar motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten.

Projektet pågår till och med december 2024 och förväntas visa vilka utmaningar enhetschefer och vårdpersonal i hemtjänsten ställs inför i vardagen och vad som påverkar personalens arbetsmiljö. Resultaten väntas också kunna ligga till grund för utvecklade rutiner för hur man kan hantera motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten och kan på så vis bidra till en bättre arbetsmiljö för personalen.

 

Mer information och kontakt: 
Johan Berlin, professor i företagsekonomi, Högskolan Väst, tel: 070–361 22 95, e-post: johan.berlin@hv.se.

Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, Afa Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Läs om alla nio forskningsprojekt som beviljats finansiering av Afa Försäkring i årets tredje anslagsomgång.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.

Om Afa Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se