Ministrar besöker Afa För­säkring – för ett friskt och tryggt arbetsliv

Pressmeddelande
19 april 2024klockan 07.00

Mot bakgrund av dödsolyckor på svenska arbetsplatser, besökte Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister och Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Afa För­säkring den 18 april i syfte att få veta mer om arbets­marknadens parters förebyggande arbete i arbetslivet. Under besöket presenterade de partsägda aktörerna Afa För­säkring och Prevent sina respektive förebyggande verksamheter.

– Regeringen arbetar på bred front för att skapa en bättre arbetsmiljö för alla i Sverige. Ingen ska behöva dö på sitt arbete och ingen ska behöva dö på grund av sitt arbete. Det förebyggande arbetet är otroligt viktigt, säger Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister.

Förebyggande arbete till nytta för arbetslivet

– Att Arbetsmarknadsdepartementet får möjlighet att ta del av vårt arbete känns viktigt. Vårt uppdrag från arbetsmarknadens parter är att arbeta för ett friskt och tryggt arbetsliv. Vi satsar 350 miljoner kronor per år på förebyggande insatser för att förebygga arbetsskador och ohälsa i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey, chef för Afa Försäkrings förebyggande verksamheter.

– Regeringen intensifierar nu arbetet för tryggare arbetsplatser i hela landet inom flera områden. Forskning, kunskapsspridning och utvecklandet av mer effektiva metoder har stor betydelse för att vi ska kunna göra arbetsplatser säkrare, säger Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister.

Afa Försäkrings finansiering av forskning inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner per år utgör en stor del av det förebyggande arbetet. 
 
– Utöver forskningsfinansiering erbjuder vi även ekonomiskt rehabiliteringsstöd som arbetsgivare kan söka. Genom det webbaserade IA-systemet stöttar vi arbetsplatser i deras löpande systematiska arbetsmiljöarbete. Idag har vi 4 600 organisationer med närmare 1,7 miljoner anställda inom ett 40-tal branscher som använder IA-systemet, säger Susanna Stymne Airey.

– Från vår skadedatabas med över 16 miljoner ärenden hämtar vi statistik som används i förebyggande syfte, bland annat som beslutsunderlag för de forskningsprojekt vi finansierar. Genom samverkan med Prevent och Suntarbetsliv kommer forskningen vi finansiering till praktisk nytta i arbetslivet.

Konkreta verktyg till arbetsplatser för tryggare arbetsmiljö

Den partsägda ideella organisationen Prevent – arbetsmiljö i samverkan gör stora, konkreta insatser när det gäller förebyggande arbete. Maria Schönefeld, vd för Prevent, berättar hur de förmedlar kunskaper som hjälper företag att förbättra arbetsmiljön. Prevent jobbar brett genom att erbjuda alltifrån utbildningar, webbinarier, checklistor, olika slags stöd för riskbedömningar med mera.

– Vårt uppdrag är att underlätta för arbetsplatser att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Vi är en ideell organisation som också ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt vi gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans, säger Maria Schönefeld, vd för Prevent.

Mer information 

Kontakt: Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga, Afa Försäkring: 08–696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se  
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se       

Läs mer om Afa Försäkrings förebyggande arbete här. 

Läs mer om Prevents förebyggande arbete här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.