”Mer kunskap om covid-19 behövs” – AFA För­säkring utlyser forskningsmedel

Pressmeddelande
8 april 2020klockan 01.00

Inom ramen för AFA Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö och hälsa utlyses forskningsmedel till projekt som vill undersöka hur den pågående pandemin påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljö­arbete samt förutsättningar för ledarskap.

– Mer kunskap om covid-19 behövs, därför vill vi se mer forskning om hur covid-19 påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Det här är viktiga områden att följa upp och utveckla utifrån den rådande situationen. Coronaviruset påverkar arbetsmarknaden och människor i hela Sverige på ett eller annat sätt just nu och vi vill verkligen att forskningen vi ger stöd till ska komma till nytta ute i arbetslivet inom en snar framtid, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

Årligen satsar AFA Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter, cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner.

– Syftet med den här extra utlysningen är att tillse att forskning snabbt kan dra igång som ser till konsekvenserna för arbetslivet ur flera perspektiv, så att lärdomar kan dras för såväl framtida kriser som i en kommande vardag, säger Helena Jahncke.

Mer information:
AFA Försäkring tar emot ansökningar från och med den 8 april till och med den 1 oktober 2020. Beslut kommer att fattas löpande och redan under ansökningstiden. Mer information om vad som gäller kring utlysningen och ansökan finns här: https://fou.afaforsakring.se/sv/financing/covid-19--mer-kunskap-behovs

Kontakt:
Helena Jahncke, FoU-chef AFA Försäkring: 08-696 47 53,
helena.jahncke@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Maria Schütt, forskningshandläggare AFA Försäkring: 08-696 49 74, maria.schutt@afaforsakring.se
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare AFA Försäkring: 08-696 49 25, barbro.jacobsson@afaforsakring.se 

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Försäkringarna är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se