Meningsfulla rutiner kan främja motivation och patientsäkerhet i vården

Pressmeddelande
20 augusti 2020klockan 08.38

I primärvården är rutiner viktiga för att arbetet ska fungera. Tidigare forskning visar att anställda bättre upprätthåller rutiner som känns meningsfulla, men kunskap saknas om vad i en rutin som skapar mening. Forskaren Mattias Jacobsson tilldelas 2 970 000 kronor av AFA För­säkring för att ta reda på hur man utvecklar rutiner som upplevs som meningsfulla.

– Rutiner är viktiga på en arbetsplats. De gör att vi tänker på samma sätt kring en arbetsuppgift och utför den som det är planerat utifrån riktlinjer och säkerhet. Det ger stabilitet och kontinuitet i arbetet, vilket är viktigt för exempelvis patientsäkerhet, säger Mattias Jacobsson, docent i företagsekonomi vid Umeå universitet.

– Ser man meningen med rutinerna i det arbete man utför är chansen större att man faktiskt följer dem. Så vi vill ta reda på hur man skapar rutiner som uppfattas som meningsfulla. Det tror vi också kan skapa motivation för medarbetarna och på så vis bidra till en hållbar vård.

Identifiering och analys av meningsfulla rutiner

Mattias Jacobsson är docent i ämnesområdet ledarskap och organisation och studerar i sin forskning organisationsfrågor. Han leder också ett utvecklingsprogram vid Umeå universitet som ska förebygga ohälsa hos doktorander genom att till exempel hjälpa dem att finna mening i sin forskarutbildning. I ett tidigare forskningsprojekt om rutiner i akutsjukvården föddes idén att studera känslan av att brinna för sitt arbete. Nu ska han undersöka hur man kan utveckla meningsfulla rutiner.

– Vi ska intervjua läkare, sjuksköterskor och chefer i primärvården i Västerbotten för att ta reda på vilka rutiner de uppfattar som meningsfulla och hur dessa är utformade. Nästa steg blir att försöka förstå vad det är i en rutin som ger en person denna känsla av mening. Vissa av intervjupersonerna kommer sedan att ingå i särskilda fokusgrupper där vi ska förankra våra observationer och analyser av hur man som ledare för en organisation kan utveckla rutiner som de anställda upplever som meningsfulla, säger Mattias Jacobsson.

– Jag hoppas att vi får fram resultat som visar hur man kan utveckla rutiner i primärvården som känns meningsfulla och skapar motivation för de anställda. Lyckas vi få resultat som kan vara till hjälp för primärvården hoppas vi också att de ska vara överförbara till andra yrken och delar av hälso- och sjukvården där rutiner spelar en central roll. Förhoppningsvis kan våra resultat också utmynna i nya idéer och bidra till mer forskning inom området.

Forskning som kommer till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till att främja en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar trygga arbetsplatser, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på AFA Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Mattias Jacobsson och ett nytt projekt inom arbetsmiljö och hälsa.Mer information: Projektet är ett av två forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 5 942 000 kronor av AFA Försäkring i 2020 års andra anslagsomgång. Läs mer om båda projekten här.

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Kontakt: Mattias Jacobsson, docent i företagsekonomi vid Umeå universitet: 070–595 52 00,  mattias.jacobsson@umu.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring: 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730–96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner.
Information om forskningsstödet finns på AFA Försäkrings FoU-webb.

Pressbild för nedladdning: