Lasta, lossa, bära eller flytta – ny statistik­rapport om allvarliga arbetsolycksfall

Pressmeddelande
16 november 2020klockan 07.00

Att skada sig när man lastar, lossar, bär eller flyttar föremål är den näst vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Denna typ av olycka drabbar oftare män än kvinnor och är vanlig inom industrin och bland yrkesförare. Det visar statistik från AFA För­säkring i en ny rapport.

Elin Henriksson, analytiker och statistiker på AFA Försäkring. Foto: Adam Fredholm

– Vi ser att drygt 1 800 allvarliga arbetsolycksfall inträffade i samband med att man lastade, lossade, bar eller flyttade föremål under år 2017 och 2018. Olyckstypen utgjorde under denna period ungefär 8 procent av de allvarliga arbetsolycksfallen, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på AFA Försäkring.– Ofta handlade det om att man halkade i samband med lyft eller att man slant och tappade föremål. Ibland hände detta på grund av missförstånd när två personer lyfte något tillsammans.

Rapporten bygger på en genomgång av 1 813 allvarliga arbetsolycksfall som inträffade under 2017 och 2018 som beror på olyckstypen lasta, lossa, bära eller flytta och som AFA Försäkring har betalat ut ersättning för genom arbetsskadeförsäkringen.

Män inom industrin och manliga yrkesförare mest drabbade

– Det är vanligare att män drabbas än att kvinnor gör det. En förklaring till att män i större utsträckning skadar sig när de lastar, lossar, bär eller flyttar föremål är att olyckstypen framförallt inträffar i mansdominerade yrkesgrupper. Flest antal allvarliga arbetsolycksfall inträffar inom industrin, medan yrkesförare har högst risk att drabbas av olyckstypen, säger Elin Henriksson.

– För kvinnor är olyckstypen vanligast för yrkesgruppen försäljare inom handel med mera, som står för 17 procent av olyckorna. Därefter i yrkesgrupperna metall- och övrigt industriellt arbete och undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera.

Vill förebygga arbetsskador och ohälsa – därför sprids rapporterna

– 9 av 10 arbetande svenskar omfattas av någon av AFA Försäkrings kollektivavtalade försäkringar. Det gör att vi har en unik skadedatabas som innehåller 15 miljoner ärenden. Där kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Genom att sprida rapporter som utgår från vår statistik hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga arbetsskador och ohälsa, säger Elin Henriksson.Mer information: Ladda ner och läs hela rapporten här:
https://www.afaforsakring.se/statistikrapporter
Se en kort film om rapporten här. 

Vill du prenumerera på AFA Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Kontakt: Elin Henriksson, analytiker och statistiker, AFA Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12,
linda.harling@afaforsakring.se

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR. Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Se en kort film om rapporten: