Lägst risk för långvarig sjukfrånvaro i Stockholms län

Pressmeddelande
11 juni 2020klockan 06.45

AFA Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att risken för långvarig sjukfrånvaro är lägst i Stockholms län och högst i Västmanlands län.


Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring. Foto: Adam Fredholm

– Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

– Totalt var risken för långvarig sjukfrånvaro högst i Västmanlands län med 25,9 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i Stockholms län med 17,9 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

– Kvinnor hade 2018 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Under 2018 var risken för kvinnor högst i Västmanlands län med 33,5 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk för kvinnor hade Stockholms län med 24,0.

Även för män var risken högst i Västmanlands län med 18,3 och lägst i Stockholms län med 11,9.

Störst skillnad mellan könen i Dalarnas län

– Den största skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Dalarnas län, där skillnaden var nära 16 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

Minst skillnad mellan könen i Skåne län

– Och den minsta skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Skåne län, med en skillnad på drygt 10 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

Mer information:

Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2020. Rapporten visar 2018 års siffror, då det sker en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.

Hela rapporten med statistik, tabeller och diagram finns på afaforsakring.se. 

Se andra aktuella rapporter från AFA Försäkring här. Vill du börja prenumerera kostnadsfritt på AFA Försäkrings statistikrapporter.
Kontakt: Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, AFA Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se  

LÄS FLER PRESSMEDDELANDEN FRÅN AFA FÖRSÄKRING HÄR: 
Där kan du även anmäla dig till att prenumerera på AFA Försäkrings pressmeddelanden.

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Pressbilder för nedladdning: