Lägst risk för långvarig sjukfrånvaro i Stockholms län

Pressmeddelande
31 maj 2021klockan 08.00

Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att risken för långvarig sjukfrånvaro är lägst i Stockholms län och högst i Gävleborgs län.

– Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Totalt var risken för långvarig sjukfrånvaro högst i Gävleborgs län med 25,4 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i Stockholms län med 16,8 sjukfall per 1 000 sysselsatta.

– Kvinnor hade 2019 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Under 2019 var risken för kvinnor högst i Gävleborgs län med 33,3 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk för kvinnor hade Örebro län med 20,6, säger han.

Även för män var risken högst i Gävleborgs län med 17,4 och lägst i Stockholms län med 11,6.

Störst skillnad mellan könen i Gävleborgs län

– Den största skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Gävleborgs län, där skillnaden var nära 16 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Andreas Ek.

Minst skillnad mellan könen i Örebro län

– Och den minsta skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Örebro län, med en skillnad på knappt 8 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger han.

Mer information:

Statistiken är hämtad ur Afa Försäkrings årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2021. Rapporten visar 2019 års siffror, då det är en eftersläpning i anmälningarna av försäkringsärenden.

Ladda ner och läs hela rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2021 på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Se en presentation av årsrapporten på ett webbinarium den 2 juni. Anmäl dig via Afa Försäkrings webbplats senast 1 juni.

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Kontakt:

Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.