Kvinnor får försäkringsersättning för stress och män för ont i ryggen

Pressmeddelande
13 november 2018klockan 08.57

Den typiska kvinnan som får ersättning för sjukdom från sin kollektiv­avtalade för­säkring jobbar inom handeln, är 53 år och har drabbats av stress. Den typiska mannen är en 60-årig metallarbetare som lider av en ryggsjukdom. När AFA För­säkring tittat på statistiken för 2017 för privatanställda arbetare, ser vi olika mönster för olika åldersgrupper och mellan könen.

– Det vi såg när vi tog fram statistik över den typiska mannen respektive kvinnan som fick ersättning från AFA Försäkring, var att den första försäkringen som gav ersättning var trygghetsförsäkring vid arbetsskada och därefter föräldrapenningtillägg, berättar Marie Ståhl, försäkringsspecialist på AFA Försäkring.

– Inte helt oväntat så var det vissa försäkringar som gav ersättning först i 60-årsåldern, fortsätter Mats Åhman, försäkringsspecialist på AFA Försäkring.

I åldersgrupperna mellan 30 och 50 år är det lägre frekvens på försäkringsersättningar. Det är de yngsta och äldsta på arbetsmarknaden som dominerar.

Den vanligaste åldern när man får ersättning från arbetsskadeförsäkring (TFA) är 22 år för kvinnor och 26 år för män. Den vanligaste åldern när man får ersättning från föräldrapenningtillägg är 28 år för kvinnor och 29 år för män. För sjukförsäkring (AGS) är den vanligaste åldern för kvinnor 53 och för män 60 år. Försäkring vid arbetsbrist (AGB) får kvinnor vanligen vid 54 års ålder och män vid 62 års ålder. Ersättning vid dödsfall (TGL) utfaller vanligen vid 61 år för kvinnor och 63 år för män.

­ – Något som är intressant är skillnaderna mellan könen, säger Mats Åhman.

– För män är det något vanligare att vara helt ensamstående när man dör i arbetsför ålder, medan för kvinnor är det vanligare att i alla fall efterlämna barn.

När det gäller sjukdom är det följande tre som ligger i topp hos kvinnorna som får ersättning:

  1. Stressjukdom
  2. Förstämningssyndrom (exempelvis depression)
  3. Ryggsjukdom

Och för männen:

  1. Ryggsjukdom
  2. Ledsjukdom
  3. Sjukdom i mjukvävnad

– När man tittar på utbetalning av ersättning från våra försäkringar kan man se att männen får högre ersättningar än kvinnor, vilket är tråkigt. Det beror på att männen har högre löner, vilket ger effekt även när de får ut sin försäkringsersättning, konstaterar Marie Ståhl.

Vid sjukdom får den genomsnittliga kvinnan ersättning på 6 482 kronor och den genomsnittliga mannen får 7 035 kronor. Vid arbetsskada får kvinnan 8 252 konor och mannen 14 655 kronor.

– Glädjande i vår statistik är att så pass många män ansökt om att få föräldrapenningtillägg. Det speglar också ökningen av mäns uttag av föräldrapenning hos Försäkringskassan, berättar Mats Åhman.

– Under 2017 tog vi emot 10 445 anmälningar från män och 11 093 från kvinnor. Då ska man komma ihåg att 70 procent av de privatanställda arbetarna är män, så det är fortfarande en större andel kvinnor som anmäler.

Kollektivavtalade försäkringar

Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. De omfattar 4,7 miljoner människor vilket motsvarar ungefär 90 procent av den totala arbetskraften.

Arbetsskada – Arbetsskadeförsäkring (TFA)

Föräldraledig – Föräldrapenningtillägg (FPT)

Sjuk – Sjukförsäkring (AGS)

Uppsagd – Försäkring vid arbetsbrist (AGB)

Dödsfall – Försäkring vid dödsfall (TGL), familjeskydd

Premiebefrielseförsäkring – finns för arbetsskada, föräldraledig och sjuk

Rehabiliteringsstöd – AGS-fonden

Typfall som illustrerar försäkringarna

Arbetsskada – TFA

Anna är 22 år och försäljare inom handeln. Hon ramlar inomhus och skadar sig. Hennes försäkringsersättning är 8 252 kronor.

Mikael är 26 år och metallarbetare. Han skadar sig genom att lassa, lossa eller bära och får ersättning på 14 655 kronor.

Föräldraledig – FPT

Johan är 29 år och metallarbetare. För 60 dagar får han 4 260 kronor i ersättning, och för 180 dagar 9 286 kronor.

Sandra är 28 år och försäljare inom handeln. För 60 dagar får hon 4 421 kronor i ersättning, och för 180 dagar 13 934 kronor.

Ersättningen kan betalas ut under olika antal dagar beroende på anställningstid. Exemplet visar de två varianterna (60 dagar och 180 dagar) och sedan hur många dagar de fick ersättning.

Sjukdom – AGS

Maria är 53 år och försäljare inom handeln. Hon får en stressjukdom, blir sjukskriven i 104 dagar och får ersättning på 6 482 kronor.

Lars är 60 år och metallarbetare. Han får en ryggsjukdom, blir sjukskriven i 95 dagar och får ersättning på 7 035 kr.

Uppsägning på grund av arbetsbrist – AGB

Lars är metallarbetare och blir uppsagd vid 62 års ålder. Han får en ersättning på 39 638 kronor.

Eva är försäljare inom handeln och blir uppsagd vid 54 års ålder. Hon får en ersättning på 34 571 kronor.

Dödsfall – TGL

Eva är metallarbetare och avlider vid 61 års ålder. Hon efterlämnar barn.

Lars är metallarbetare och avlider vid 63 års ålder. Han har inga efterlevande.

Ersättningsbeloppet är beroende av den avlidnas ålder och efterlevande, högst belopp till efterlevande får personer under 55 år (den avlidne) och sedan faller ersättningen i en trappa fram till 64 år.

Mer information

Dokumentation från ett seminarium om försäkringarna som arrangerades den 13 november, läggs upp på afaforsakring.se under veckan.

Kontaktpersoner

Marie Ståhl, försäkringsspecialist, AFA Försäkring: 08- 696 43 89, marie.stahl@afaforsakring.se

Mats Åhman, försäkringsspecialist, AFA Försäkring: 08-696 35 24, mats.ahman@afaforsakring.se

Camilla Arvenberg, presskommunikatör, AFA Försäkring: 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se