Konstauktion till förmån för Stockholms Stadsmission

Pressmeddelande
21 september 2021klockan 07.00

Vi hjärta Stockholm är Afa Fastigheters återkommande konstauktion i samband med Business Arena Stockholm och i samarbete med Newsec. I år innefattar auktionen 19 verk från åtta olika fotografer och konstnärer. Alla intäkter från auktionen går oavkortat till Stockholms Stadsmissions arbete för en tryggare och mänskligare stad.


 

– Vårt hjärta slår för Stockholm. Som en av stadens större fastighetsägare känner vi ansvar för mer än enbart våra hyresgäster. Därför stödjer vi sedan länge Stockholms Stadsmissions arbete på olika sätt, säger Lars Edberg, Afa Fastigheter. Efter förra årets konstpaus är vi glada att vi i år kan genomföra auktionen och återgå till det mer normala. Auktionen 2019 gav hela 247 000 kr. Givetvis hoppas vi på att överträffa detta i år, fortsätter Lars.

Auktionen sker både på plats på Waterfront och digitalt och kommer att ledas av den välrenommerade experten Li Pamp, vd på Stockholms Auktionsverk. Nytt för i år är att du även kan lägga bud om du inte fysiskt är på plats via den livesända auktionens chatfunktion och via förhandsbud. Auktionen startar den 23 september klockan 15.50. Läs mer om auktionen och se alla konstverk på hjartastockholm.se

Mer information: Lars Edberg, chef Förvaltning Afa Fastigheter: 08-696 40 81, lars.edberg@afafastigheter.se

Afa Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontors-, hotell- och bostadsfastigheter främst i Stockholm och Malmö. I Stockholms innerstad är vi en av de större fastighetsägarna vad gäller kommersiella lokaler. Fastighetsbeståndet består av cirka 350 000 kvm till ett värde av cirka 34,5 miljarder SEK. Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen på Afa Försäkring. afafastigheter.se

Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.