Judoprojekt ska öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv

Pressmeddelande
29 januari 2018klockan 08.00

Som en del av AFA Försäkrings arbete med att minska och förebygga arbetsskador till följd av fallolyckor, startar nu ett unikt samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet.

– Fallolyckor är den allra vanligaste arbetsplatsolyckan och under vintern är fall utomhus vanligast. 22 procent av olyckorna inträffar i januari, som statistiskt sett därmed är den mest olycksdrabbade perioden när det gäller fallolyckor. Därför känns det extra roligt att vi under just denna vintermånad påbörjar samarbetet med Svenska Judoförbundet, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Minskat personligt lidande och minskade samhällskostnader

I början av januari undertecknade AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet avtalet för det unika samverkansprojektet kring fallkompetens i arbetslivet. Projektet syftar till att förebygga fallolyckor på arbetsplatser och minska skador av fallolyckor på arbetsplatsen, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Genom samarbetet vill båda parterna bidra till minskat personligt lidandet på grund av fall i arbetet, färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Satsningens målgrupper är arbetsplatsombud, chefer och ledare med arbetsmiljöansvar, skyddskommittéer, arbetsgivare och arbetstagare.

Nytt grepp att lära arbetstagare falla

Under senare år har det, i det systematiska arbetsmiljöarbetet, gjorts en del framsteg för att minska fallolyckor på jobbet. Det handlar om åtgärder som att förebygga hala golv, markera nivåskillnader och öka medvetenheten om vilka faktorer som kan påverka fallrisken under olika praktiska arbetsmoment.

Däremot har färre insatser gjorts för att träna arbetstagarna fysiskt för att förbättra deras möjligheter att skydda sig mot fallolyckor. Här vill AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet göra skillnad.

– Med hjälp av judons kunskapsarsenal kan vi öka fallkompetensen i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey.

Inom judon finns det unika träningsformer för fallteknik som kan göra individer mer fallkompetenta. När fallet är ett faktum är det bra att ha rätt teknik för att landa rätt. 

– Vi kan genom judon erbjuda fysisk träning av balans, explosiv styrka i muskler, och träning i kroppsuppfattning. Fallkompetens minskar rädslan att falla, vilket i sin tur leder till mer avspända muskler och mindre fallbenägenhet, säger Kristiina Pekkola, förbundsordförande för Svenska Judoförbundet.

Arbetsplatser ska erbjudas fallträning

Med satsningen på fallkompetens i arbetslivet ges arbetsgivare förutsättningar att förebygga fall genom preventiva träningsprogram. Inom ramen för projektet vill man uppmuntra arbetsgivare att öka medvetenheten och kunskapen om fall hos sina anställda.  Exempelvis genom utbildning av fallinstruktörer ute på arbetsplatser, där Svenska Judoförbundets metodikhandledare erbjuder utbildning i fallkompetens.

– Förhoppningsvis kan vi genom fall- och judoträning på arbetsplatser bidra till ökad arbetsglädje, ”team building” och träningsmotivation hos de målgrupper vi vill nå. På sikt kan det bidra till ett minskat antal sjukskrivningar, säger Kristiina Pekkola.

De lokala judoklubbarna runt om i landet kan och vill erbjuda fallkompetens ”in action”. En ny utbildning med specialinriktning på fall kommer att tas fram, liksom inspirerande och pedagogiskt presentationsmaterial som till exempel kortfilmer.

Mer information:
Läs mer om vår samverkan och se filmer på temat på afaforsakring.se/fallkompetens eller besök judo.se/fallkompetens

Se statistik om allvarliga fallolyckor i rapporten ”Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2017” på sid. 38-40.

Se statistik om fallolyckor i rapporten "Fallolyckor på arbetet - mars 2019".

AFA Försäkring planerar att ta fram en ny rapport om fallolyckor som kommer att vara klar i slutet av mars 2018.

Kontakt:
Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga, AFA Försäkring: 0708-14 03 06 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Kristiina Pekkola, förbundsordförande, Svenska Judoförbundet: 070-440 08 42 mailto:kristiina.pekkola@judo.se 
Karin Strömqvist Bååthe, projektledare, Svenska Judoförbundet: 0730-89 61 62 karin.baathe@judo.se 
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se
Tilda Avesson, kommunikatör Svenska Judoförbundet: 070-716 13 43 tilda.avesson@judo.se