Ingen ska missa ersättning – ny ordspråkskampanj!

Pressmeddelande
23 oktober 2018klockan 08.12

Idag har över 1,2 miljoner anställda inom kommun- och landstingssektorn en värdefull anställningsförmån: sina kollektiv­avtalade för­säkring­ar. 10 av 10 som arbetar i kommun- och landstingssektorn är försäkrade. För­säkring­arna kan hjälpa den som blir sjuk eller skadad på jobbet och det går bra att få ersättning retroaktivt. Tyvärr har endast 15% av de anställda koll på vad det innebär att de har en kollektiv­avtalad för­säkring via jobbet.

 

−Därför satsar vi nu på en ny kampanj, för att få sporra HR-personal och närmsta chefer att berätta för sina medarbetare att de kan få extra ersättning tack vare denna förmån, säger Per Nyström som är kommunikationsstrateg på AFA Försäkring.

För att få fler att ansöka om ersättning har AFA Försäkring tagit fram informationsverktyg så att chefer och HR-personal kan informera sina anställda.

−De är bara att använda. Vi har tagit fram dem på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting och de fackliga organisationerna. Verktygen och kringstödet vi erbjuder är helt kostnadsfria, säger Per Nyström.

Syftet med kampanjen Ingen ska missa ersättning är dels att öka kännedomen om att kollektivavtalade försäkringar existerar, dels att sprida kunskap om vart man ska vända sig och hur enkelt det kan vara att informera medarbetarna. Det långsiktiga målet är att alla anställda som har rätt till ersättning ska få det.

− Kampanjen använder kommunikativa grepp vi inte tidigare gett oss på och kommer ut i printannonser, Linkedin samt SKL och fackens egna kanaler. Vi använder oss av ordspråk och gör om dem till våra egna för att skapa rubriker som väcker uppmärksamhet och påminner de med personalansvar att prata med sina anställda. Ordspråken får en helt annan vinkel och därmed en annan innebörd, avslutar Per Nyström.

Mer information
Bakom kampanjen står Sveriges Kommuner och Landsting, OFR, Kommunal och Akademikeralliansen.
Sida som pekar mot informationsverktygen: afaforsakring.se/detduintevet  
Läs mer om kampanjen på afaforsakring.se/ingenfara

Kontaktpersoner
Per Nyström, kommunikationsstrateg AFA Försäkring: 
per.nystrom@afaforsakring.se, 0708-93 95 76
Camilla Arvenberg, presskommunikatör AFA Försäkring: camilla.arvenberg@afaforsakring.se 0708-14 98 30

Fakta om kollektivavtalade försäkringar:
Cirka 4,7 miljoner människor, eller 90 procent av alla anställda i Sverige, har en eller flera försäkringar hos AFA Försäkring. Detta är ett resultat av förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivare.