Ingen fara att gå till arbetet fredagen den trettonde

Pressmeddelande
12 november 2015klockan 13.27

Den som tror på skrock och är orolig för att drabbas av olycka fredagen den trettonde kan vara lugn. Enligt en olyckskartläggning som AFA För­säkring har gjort innebär det ingen ökad risk för att gå till arbetet fredagen den trettonde, tvärtom är fredagar den dag då det inträffar minst olyckor

AFA Försäkring har analyserat drygt 600 000 godkända arbetsolycksfall som inkommit de senaste 20 åren. Statistiken visar att det under fredagar inträffar 15 procents färre olycksfall jämfört med arbetsveckans övriga dagar.

Däremot inträffar det på tisdagar fem procent fler arbetsolyckor än under en genomsnittlig dag under en arbetsvecka. Det gör tisdagar till den mest olycksdrabbade veckodagen.

– Varför det inträffar färre arbetsolyckor på fredagar kan vi ju bara spekulera om. Det vi vet är att många som inte arbetar heltid är lediga på fredagar. Men anledningen till att statistiken visar att det inträffar fler olyckor på tisdagar har jag inga resonemang kring, säger Thomas Åkerström, analytiker/statistiker på AFA Försäkring.

Inte heller vid en jämförelse mellan  fredagar som inträffar den 13:e i månaden med en genomsnittlig fredag ger några indikationer på att det skulle innebära en ökad skaderisk att gå till arbetet denna mytomspunna dag.

Statistiken är hämtad ur AFA Försäkrings skadedatabas, som inrymmer information om 13 miljoner försäkringsärenden. Skadedatabasen ger stor kännedom om skador och sjukdomar på svenska arbetsplatser.

För att göra statistik ur skadedatabasen tillgänglig för alla presenteras varje år aktuell statistik i en årligen återkommande arbetsskaderapport och fyra stycken delrapporter. Utsökningen ur skadedatabasen görs även på beställning från journalister, forskare och fack- och arbetsgivarförbund.

För ytterligare information:
Thomas Åkerström, analytiker/statistiker, 08-696 45 75, thomas.akerstrom@afaforsakring.se
Camilla Arvenberg, press, 070-814 98 30, camilla.arvenberg@afaforsakring.se'