Hot och våld på jobbet – vårdanställda drabbade

Pressmeddelande
27 september 2021klockan 06.30

Hot och våld utgör cirka 7 procent av de allvarliga arbetsolyckorna. Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera drabbas ofta av hot och våld i jobbet från brukare och patienter. År 2017–2019 inträffade cirka 780 olyckor i yrkesgruppen, som är kvinnodominerad och de flesta som drabbas är också kvinnor. Det visar färsk statistik i en ny rapport från Afa För­säkring.

– I den här rapporten fördjupar vi oss i allvarliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld. Ett antal specifika yrkesgrupper är mer utsatta för hot och våld än andra yrkesgrupper. Gemensamt för dessa yrkesgrupper är att man i yrket har många kontakter med människor, såsom brukare, kunder, klienter eller allmänheten, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring. 

För kvinnor utgör hot och våld en större andel än för män. 11 procent av kvinnornas allvarliga olyckor var orsakade av hot och våld, men för män var de 4 procent. Män råkar dock ut för fler allvarliga arbetsolyckor än kvinnor.

Flest drabbade bland undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter

– Flest hot och våldolyckor drabbar undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter med flera. De utsätts ofta av hot och våld från brukare eller patienter. För dem var risken 0,6 allvarliga olycksfall per 1 000 sysselsatta. Det innebär att dessa yrkesgrupper ligger över genomsnittsrisken, som är 0,2 allvarliga hot- och våldolyckor per 1 000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

Andra yrkesgrupper som drabbas av hot och våldolyckor i jobbet är försäljare inom handeln, yrkesförare och poliser, väktare och ordningsvakter samt kriminalvårdare.

Typfall av hot och våld bland vårdanställda

– Det typfall för vårdanställda som vi lyfter i rapporten är en 56–64 årig kvinna, som jobbar inom hemsjukvård som undersköterska med skada främst lokaliserad på finger, säger Anna Weigelt.

En faktisk händelse som nämns i rapporten är från en kvinna mellan 26–35 år, personliga assistent, som berättar:

”Jag blev attackerad av min brukare. Han bankade 15–20 knytnävslag mot huvud, nacke och hals. Fick hjälp snabbt av min kollega”.     

Kvinnan fick en ytlig skada på huvudet och blev sjukskriven i mer än 30 dagar.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om orsaker bakom arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Anna Weigelt.
 

Mer information:

Ladda ner och läs hela rapporten Hot och våld på den svenska arbetsmarknaden på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten bygger på en genomgång av 2 994 godkända allvarliga arbetsolycksfall orsakade av hot och våld. Olyckorna inträffade mellan år 2017–2020. Uppgifter för 2020 är preliminära och i rapporten redovisas inga beräkningar på uppgifter från 2020. Med ett allvarligt arbetsolycksfall (olycksfall som inträffar i arbetet) menar vi att olyckan har lett till mer än 30 dagars sjukskrivning/motsvarande läkningstid eller till medicinsk invaliditet alternativt dödsfall.

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Kontakt: Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.