Hot och våld i arbetslivet – aktuell forskning och statistik presenteras

Pressmeddelande
24 augusti 2023klockan 16.40

Aktuell forskning och statistik kopplad till hot och våld i arbetslivet presenteras under ett hybridseminarium den 31 augusti. Hot och våld inom hälso- och sjukvården samt i hotell- och restaurangbranschen – om strategier och organisatoriskt stöd som främjar en säker arbetsmiljö i de olika branscherna.

Hot och våld i vården – en fråga om organisationens psykosociala säkerhetsklimat

– Vårdpersonalens säkerhet måste högre upp på agendan. Hot och våld får aldrig accepteras som en del av arbetet, men inom hälso- och sjukvården är utåtagerande beteende ibland oundvikligt. Det ställer krav på att preventiva åtgärder i det systematiska arbetsmiljöarbetet måste prioriteras, säger Jenny Jakobsson, doktor i medicinsk vetenskap, lektor och specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.

– Hot och våld medför negativa konsekvenser för de anställda, men också för patienter, då det äventyrar vårdkvaliteten. Risken finns att personal inom hälso- och sjukvård vill lämna yrket om arbetsmiljön inte är säker, säger hon.

Under seminariet presenterar hon sin forskning om hot och våld i vården.

Hur utsätts undersköterskor och sjuksköterskor för hot och våld på kirurgiska vårdavdelningar? Hur påverkar det dem som privatpersoner och yrkesutövare? Vilka handlingsstrategier använder chefer i samband med hotfulla, våldsamma situationer och vilket organisatoriskt stöd behövs för att främja en säker arbetsmiljö?

Så kan vi förebygga och hantera trakasserier och hot om våld inom hotell- och restaurangbranschen

Hot och trakasserier inom hotell- och restaurang påverkar de anställdas psykiska och fysiska välbefinnande och deras prestationer. Även viljan att vara kvar på en specifik arbetsplats och i branschen påverkas.

– Metoo innebar generellt en ökad medvetenhet om sexuella trakasserier och sexualiserat våld, så även inom hotell- och restaurang. Jag tror dock att det återstår en del att jobba med när det gäller att förebygga och hantera trakasserier av rasistisk natur inom branschen, liksom när det gäller hot om våld som inte nödvändigtvis är sexualiserat, säger Kristina Zampoukos.

Kristina Zampoukos är forskare, docent och lektor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet. Hon har bland annat tittat på vilka strategier, metoder och verktyg som anställda och chefer på olika nivåer använder för att minimera problemen. 

Genom 45 djupintervjuer med anställda och chefer inom hotell- och restaurangbranschen, har hennes projekt genererat underlag som kan bidra till utveckling av strategier, metoder och verktyg i syfte att förebygga och hantera trakasserier av sexuell och rasistisk natur, samt hot om våld i hotell- och restaurangbranschen.

Lyssna till Kristina Zampoukos när hon delar med sig av sin forskning.

Statistik om hot och våld inom vården, handeln och socialt arbete

– Inom vården är det bland annat vanligt att drabbas av fysiskt våld från brukare. Sysselsatta inom handeln utsätts främst för rån medan det inom socialt arbete är vanligast att drabbas av misshandel, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa försäkring, som på seminariet presenterar statistik för yrkesgrupperna med flest arbetsolyckor på grund av hot och våld.

Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas, vilken innehåller 15 miljoner försäkringsärenden. Databasen är en unik kunskapskälla som används i forskning, analyser och rapporter. Den används också som beslutsunderlag för de forskningsprojekt som finansieras via Afa Försäkring.

Medverkande talare: 

Jenny Jakobsson, doktor i medicinsk vetenskap, lektor och specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.

Kristina Zampoukos, docent och lektor i kulturgeografi vid Mittuniversitetet.

Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa försäkring

När och var?

Datum och tid: torsdag 31 augusti kl. 9.00–10.00. För dig som deltar fysiskt på plats serveras fika mellan 8.30–9.00.

Plats: Detta är ett hybridseminarium där du kan välja att antingen delta digitalt via livesändning eller att vara fysiskt på plats i Hörsalen på Afa Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm.

Anmälan

Anmäl dig senast 30 augusti på Afa Försäkrings webbplats.

Mer information och frågor

Pressfrågor hänvisas till Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Övriga frågor om seminariet: afaseminarier@afaforsakring.se

Foto: johner.se/Maskot Bildbyrå AB.