Hög risk för hot och våld inom socialt arbete

Pressmeddelande
21 oktober 2022klockan 03.00

Hot och våld är den främsta orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall bland anställda inom socialt arbete. Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. löper högst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall och ligger högre än genomsnittet för hela den svenska arbets­marknaden.

– Hot och våld den vanligaste orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall, till exempel att man blir misshandlad eller hotad på jobbet. Dessa olyckor utgör 49 procent av de allvarliga olyckorna för män och 40 procent för kvinnor som jobbar inom socialt arbete, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– I rapporten presenterar vi statistik över allvarliga arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Vi berättar bland annat om risken för allvarliga arbetsolycksfall och var på kroppen olyckorna sker. Ett särskilt avsnitt handlar om hot och våld-olyckor, där även ej allvarliga arbetsolycksfall inkluderas. Vi kan se att fysiska attacker ligger bakom fyra av fem hot och våld-olyckor.

Socialsekreterare, behandlingsassistenter och socialpedagoger mest utsatta

I rapporten definieras socialt arbete av yrkena socialsekreterare, behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl., kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, biståndsbedömare m.fl., enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 och diakoner.

– De två största yrkesundergrupperna, socialsekreterare och behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl, har högst andel hot och våld-olyckor inom yrkesgruppen. För dem utgör hot och våld mer än vartannat allvarligt arbetsolycksfall, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

– Yrkesundergruppen behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. har även högst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall och ligger högre än genomsnittet för hela den svenska arbetsmarknaden.

Exempel på hot och våld-olyckor på jobbet

En kvinna i åldern 36–45 år som jobbar som socialsekreterare, berättar om en hotfull attack på jobbet som ledde till medicinsk invaliditet:

”Tog emot besök på mitt arbetsrum. När klienten skulle gå tog han fram en kniv och höll den mot halsen på mig. Jag blev knivskuren i halsen, vänster hand och i buken.”

En man i åldern 46–55 år som jobbar inom yrkeskategorin behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl, berättar om en händelse som orsakade en akut krisreaktion och långvarig sjukfrånvaro:

”En ungdom slog mig i ansiktet, en annan ungdom sparkade mig i ryggen. När jag vände mig om tog en av dem mina glasögon och slängde i golvet så att de gick sönder”.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken bidrar till förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Tips på förebyggande åtgärder och länktips

Hos Arbetsmiljöverket kan du läsa mer om psykisk ohälsa, stress, hot och våld.

På Suntarbetslivs webbplats finns ett helt nytt verktyg som heter Säkerhetsdialogen. Syftet med verktyget är att underlätta för arbetsplatser att förebygga hot och våld.

På Prevents webbplats finns checklistor om bland annat hot och våld som innehåller frågor om hur arbetet organiseras, hur arbetsplatsen är utformad och om anställdas kunskaper om hur de ska agera i hotfulla situationer.

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld: arbetsmiljöverket.se 

Säkerhetsdialogen, verktyg för att förebygga hot och våld på jobbet: suntarbetsliv.se 

Checklista om hot och våld: prevent.se 

Mer information:

Statistiken i rapporten kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. I rapporten presenteras utöver allvarliga arbetsskador även långvarig sjukfrånvaro samt de vanligaste psykiska diagnoserna bland anställda inom socialt arbete och vilka åldersgrupper som har den högsta risken att drabbas av psykiska diagnoser.

Socialt arbete – allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten presenteras på ett livesänt seminarium den 21 oktober kl. 9–10, men går även att se i efterhand på Afa Försäkrings webbplats. 

Kontakt:

Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 

Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08-696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.